fbpx

3-12 mm

NameSvejsemetodeSømtypeMaterialegruppeTykkelse 1Tykkelse 2TilsatsmaterialeKvalifisert tilsatsmaterialeAntal strengeFormtypDiameterA-målBeskyttelsesgasAndetBuyhf:att:pa_materialgrupphf:att:pa_svetsmetodhf:att:pa_tillsatsmaterialhf:att:pa_fogtyphf:att:pa_antal-strangarhf:att:pa_formvarahf:att:pa_diameterhf:att:pa_a-matthf:att:pa_tjocklekhf:att:pa_tjocklek-2hf:att:pa_skyddsgas
SU10
8-1-austenitisk-rustfrit-staal142-mekaniseret-tig-svejsning175stumpsoemenkeltstrengroer%e2%89%a5445-mm174-en14-26-mm14-26-mmbeskyttelsesgas-argon-rotgas-formier10
SU11,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemenkeltstrengroer6-24-mm075-15-mm07-13-mm07-13-mmbeskyttelsesgas-argon-rotgas-formier10
SU12
22131-mig-svejsning-med-traadelektrodeal-5356-al-mg-5kantleddflerstrengroerplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade45-90-mm3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU12
22-aluminium-ikke-haerdelige131-mig-svejsning-med-traadelektrodeal-5356-al-mg-5-2kantleddflerstrengroerplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade45-90-mm3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU13, , , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a525alla alle30-64-mm30-64-mmi1-argon
SU13, , , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a525alla alle30-64-mm30-64-mmi1-argon
SU14, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5381-mmalla alle3-104-mm3-104-mmm21-ar82-co2-18
SU14, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5381-mmalla alle3-104-mm3-104-mm-2m21-ar82-co2-18
SU15,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal111-mmaesab-63-30kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladealla alle125-50-mm125-50-mmn-a
SU15,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal111-mmaesab-63-30-2kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladealla alle125-50-mm-2125-50-mm-3n-a
SU16
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodenst-sm3-akantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-6-mm6-144-mm6-144-mmm21-ar82-co2-18
SU16
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodenst-sm3-akantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-6-mm6-144-mm6-144-mmm21-ar82-co2-18
SU17
8-1-austenitisk-rustfrit-staal131-mig-svejsning-med-traadelektrodeesab-autorod-316lsikantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2
SU17
8-1-austenitisk-rustfrit-staal131-mig-svejsning-med-traadelektrodeesab-autorod-316lsi-2kantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2
SU18
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantleddenkeltstrengroerplade%e2%89%a52515-30-mmroer-14-40-mm-plade-30-80-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmi1-argon
SU19,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade19-38-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmi1-argon
SU2, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodelincoln-ultramagkantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmm21-ar82-co2-18
SU2, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodelincoln-ultramagkantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mm-2m21-ar82-co2-18
SU20, ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladealla alle21-6021-60i1-argon
SU21, ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladealla allebw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU22, ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladealla allebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU23
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade38-75-mm6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU24
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantleddenkeltstrengplade38-75-mmplade-30-120-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU25
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodebohler-hl-51-t-mckantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5-50-mm38-75-mmplade-10-0-40-0-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU26, , , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal111-mmaelga-cromarod-316-lsikantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a58415-mmalla alle3-142-mm3-142-mmn-a
SU27, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladealla alle3-24-mm3-24-mmn-a
SU28
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade6-24-mm6-24-mmn-a
SU29,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-24-mm3-24-mmn-a
SU30,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkantleddenkeltstrengplade roerpladed%e2%89%a5-302-mmplade-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU31, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmap48skantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a58415-mm3-24-mm3-24-mmn-a
SU32,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kantleddflerstrengplade roerplade%e2%89%a557-mmplade-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU33, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5-3023-20-mm3-20-mmn-a
SU34, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-24-mm3-24-mmn-a
SU35,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmn-a
SU36, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade75-30-mm75-30-mmn-a
SU37,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00-and-femax-38-65kantleddflerstrengplade roerplade%e2%89%a557-mmplade-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU38, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal111-mmaesab-ok-63-20kantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade%e2%89%a577-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmn-a
SU39
8-1-austenitisk-rustfrit-staal111-mmaesab-ok-63-30kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade6-24-mm6-24-mmn-a
SU40
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmameltolit-e-7016kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-24-mm3-24-mmn-a
SU41,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-24-mm3-24-mmn-a
SU42,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a525plade-%e2%89%a55-mmpipe-3-10-mmn-a
SU43,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade75-30-mm75-30-mmn-a
SU44,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5302-mmplade-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU45,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a525plade-5-20-mmpipe-3-10-mmn-a
SU46, ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kantledd stumpsoemflerstrengplade roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmn-a
SU47,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-supra-ultramagkantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU48,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeelgamatic-100kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladeplade-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU49,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeinefilkantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a525plade-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU50
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeitalfil-sg-3kantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-12-mm3-12-mmm20-ar-92-co2-8
SU51,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeitalfil-sg-3kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmm20-ar-92-co2-8
SU52
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeitalfil-sg-3kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm20-ar-92-co2-8
SU53,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeitalfil-sg-3kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a525plade-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU54,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeitalfil-sg-3kantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU55,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeok-autorod-12-51kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a525plade-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU56
8-1-austenitisk-rustfrit-staal136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodeelga-cromacore-dw-308lpkantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU57
8-1-austenitisk-rustfrit-staal136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodeelga-cromacore-dw-308lpkantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU58
8-1-austenitisk-rustfrit-staal136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodedw-316lpkantleddenkeltstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU59
8-1-austenitisk-rustfrit-staal136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodedw-316lpkantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU60
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodeok-tubrod-15-14kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade%e2%89%a55-mm%e2%89%a55m21-ar82-co2-18
SU61, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodeok-tubrod-15-14kantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5302-mm63-25-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU62,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodenittetsu-sf-1akantleddflerstrengplade roerplade%e2%89%a557-mmplade-%e2%89%a55-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU63,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodenittetsu-sf-1akantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5302-mmplade-5-20-mmpipe-44-170-mmm21-ar82-co2-18
SU64
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodenittetsu-sf-1akantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU65,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrodelincoln-outershield-71ehkantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU66, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrode 138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodenst-sf-1a nst-sm3-akantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade75-30-mm75-30-mmm21-ar82-co2-18
SU67, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svejsning-med-slagge-roerelektrode 138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodenst-sf-1a nst-sm3-akantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade10-40-mm10-40-mmm21-ar82-co2-18
SU68,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodelincoln-outershield-mc-710-hkantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5302-mmplade-5-20-mmpipe-40-160-mmm21-ar82-co2-18
SU69,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodelincoln-outershield-mc-710-hkantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-pladebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU7
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeesab-autorod-12-51kantleddenkeltstrengroerplade%e2%89%a525225-453-103-10m21-ar82-co2-18
SU70,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodenst-sm3-akantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5302-mmplade-5-20-mm44-17-mmm21-ar82-co2-18
SU71, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svejsning-med-metalpulverfyldt-roerelektrodenst-sm3-akantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a5445-mm62-25-mm62-25-mmm21-ar82-co2-18
SU72, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmbeskyttelsesgas-argon-rotgas-formier10
SU73, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemflerstrengplade roer roerplade%e2%89%a52518-52-mm18-52-mmbeskyttelsesgas-argon-rotgas-formier10
SU74,
22-aluminium-ikke-haerdelige131-mig-svejsning-med-traadelektrodeok-autorod-5087kantledd stumpsoemflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-20-mm3-20-mmi3-ar70-he30
SU75
22-aluminium-ikke-haerdelige131-mig-svejsning-med-traadelektrodemig-weld-ml-5356kantleddflerstrengplade%e2%89%a5500-mm-eller-plade3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU76, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade%e2%89%a5-25-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbeskyttelsesgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU77, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-mekaniseret-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade%e2%89%a5445-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbeskyttelsesgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU78, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemenkeltstrengplade roer roerplade6-24-mm07-13-mm07-13-mmbeskyttelsesgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU79,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeesab-autorod-12-51kantleddenkeltstrengplade roerplade%e2%89%a5-25-mm3-10-mm3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU8, , ,
8-1-austenitisk-rustfrit-staal141-tig-svejsning316-lsikantledd stumpsoemenkeltstrengroer%e2%89%a525195-39 alla alle182-338182-338beskyttelsesgas-argon-rotgas-formier10
SU80
135-mag-svejsning-med-traadelektrodeesab-autorod-12-51kantleddenkeltstrengroerplade8-32-mm14-40-mm14-40-mmm21-ar82-co2-18
SU81, ,
1-1-2141-tig-svejsningelgatig-100kantledd stumpsoemenkeltstrengroer roerplade38-152-mm23-32-mm23-32-mmi1-argon
SU82, ,
1-1-2141-tig-svejsningelgatig-100kantledd stumpsoemflerstrengroer roerplade51-203-mm3-72-mm3-72-mmi1-argon
SU83, , ,
1-1-2 15mo3141-tig-svejsningelgatig-100kantledd stumpsoemflerstrengroer roerplade%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmi1-argon
SU84, ,
1-1-2141-tig-svejsningelgatig-100kantledd stumpsoemenkeltstrengroer roerplade107-43-mm14-26-mm14-26-mmi1-argon
SU9
1-1-%e2%89%a4-265-n-mm2135-mag-svejsning-med-traadelektrodeesab-autorod-12-51kantleddenkeltstrengroerplade125-50225-4521-6021-60m20-ar-92-co2-8