fbpx

Sveisesymboler ISO 2553

Sveiserens og konstruktørens beste venn

Sveisesymboler – For konstruktørens og sveiserens kommunikasjon

Sveisesymboler er konstruktørens måte å vise kravene til sveiseskjøt, størrelse, lengde og mengde.

TYDELIGHET

Sammen med sveisesymbolen kan også annen informasjon formidles. For eksempel at et spesifikt sveisedatablad skal følges eller at en bestemt sveisemetode skal brukes.

Fugepreparering

I sveisesymbolet kan også fugeforberedelsen vises i detalj for å lette forberedende arbeid før sveising.

A-måtts mätare

Størrelse på sveiseskjøten

Dimensjoneringen av sveiseskjøten kan vises ved en a-dimensjon, z-dimensjon eller s-dimensjon som beskriver tverrsnittet.

2 forskjellige systemer

To like, men forskjellige metoder er samlet i ISO 2553. System A som hovedsakelig brukes i Europa og system B som brukes i Stillehavsregionen.

System A, ISO 2553

Viser sveisesymbolen på oversiden og en dobbel referanselinje (heltrukken og stiplet). Sveisingen skjer på samme side som pilen peker på.

System B, ISO 2553

Viser sveisesymbolen på undersiden med en enkel referanselinje (heltrukken). Sveising skjer på motsatt side pilen peker på.

Fugetype

Det finnes mange forskjellige variasjoner av symboler tilpasset ulike typer sveise- og loddemetoder. Hovedtypene av sveiseskjøter er kilsveis eller buttsveis (flere finnes). kilsveis er når materiale legges oppå grunnmaterialet og ved buttsveis smeltes fugekantene/materiale tilføres mellom materialene.

Sveisesymbolen

Den desidert vanligste varianten av sveisede skjøter er kilsveising. Nedenfor beskriver både størrelse og lengde på sveiseforbindelsen.

 

Sveisesymbol buttsveis

Numerisk betegnelse for sveisemetoder, ISO 4063.

Sammen med sveisebetegnelsen kan også sveisemetoden styres.

Hvis designeren ønsker en spesiell sveisemetode, legges den til svalehalen.

Eksempler på hvordan sveisemetodene i henhold til ISO 4063 er utpekt er:

  • 111 Metallbuesveising med belagt elektrode
  • 135 MAG sveising med solid tråd
  • 136 MAG sveising med slaggrørelektrode
  • 138 MAG sveising med metallpulverfylt rørelektrode
  • 141 TIG sveising med homogen stav/tråd

Gratis nettkurs i sveisebetegnelser

Vil du vite mer? Vi har et nettbasert kurs tilgjengelig hvor du lærer mer om hvordan du viser sveisesymbolet, ulike fugetyper og enda mer.

Kurset vil bli sendt til deg på e-post innen få minutter.