fbpx

Hva gjør en sveiseleder?

ISO 3834, ISO 14731

Hjelpemiddel og styremiddel 

 

SVEISELEDER ELLER SVEISEKOORDINATOR

 Hva gjør egentlig en sveiseleder? Kort  forklart skal sveiselederen sørge for at alle har de rette forutsetningene for å utføre jobben sin. Alle skal ha passende opplæring, verktøy, sveisesertifikat, sveiseprosedyrespesifikasjon og lignende. Flere personer kan ha ansvaret for å være sveiseleder i en bedrift og disse kan fordele arbeidsoppgavene på ulike personer. Avhengig av kunden og hvilken produktstandard som brukes, kan det stilles krav til sporbarhet av blant annet materiale, tester, sveiseprosedyrespesifikasjoner og mye annet.

 

Utdanning som sveiseleder

Hvilken opplæring du bør ha som sveiseleder avhenger av hvor komplekse produkter som skal lages. Det er uansett positivt om den som jobber tettest på produksjonen har videreutdanningen IWS – International Welding Specialist, for å få en god oversikt over den daglige driften.

Egnede utdanninger for sveiseledere i bedriften:

IWS – International Welding Specialist

IWT – International Welding Technologist

IWE – International Welding Engineer

Eksempel på arbeidsoppgaver for sveisekoordineringen

ISO 3834 och ISO 14731

Sveisepersonell

Sørg for at sveisepersonell har gjennomgått passende opplæring. Dersom sveiseren selv utfører tilsyn og kontroll av sveiseskjøten, skal det gis opplæring i visuell kontroll (ISO 5817/ISO 10042).

TEKNISK GJENNOMGANG

Ved forespørsel om tilbud eller prosjektarbeid skal de tekniske kravene være utarbeidet og det skal sikres at produsenten kan oppfylle kravene samt utføre prosedyretesting.

och procedurprovning.

sertifikat

Sveiseleder sørger for at sveiserne har utført hensiktsmessige sveiseprøver, og at sveiserne jobber innenfor gyldighetsområdet. Sveiselederen kan selv gjennomføre og holde tilsyn ved sveiseprøver eller innhente ekstern hjelp til dette.

WPS/SVEISEPROSEDYRESPESIFIKASJON

Sveiselederen sørger for at det finnes tilgjengelige WPS’er for den aktuelle sveisingen.

ARBEIDSINSTRUKSJONER

Kompliserte prosjekt kan kreve en sveiseplan som tydeliggjør sveisearbeidet. Eksempler på dette kan være hvilke sveisesekvens som skal brukes, hvordan materialet skal varmes opp og hvordan elektroder skal håndteres.

WPQR/SVEISEPROSEDYRE

Hvordan skal sveiseprosedyre kvalifiseres? Ulike prosjekter krever ulike kvalifikasjoner.

Prosjektkravene finnes i produktstandardene eller i kundenes egen kravspesifikasjon. Sveiselederen sikrer at både WPS og WPQR er i overensstemmelse med prosjektkravene.

Tilsettmaterialer

Hvilket tilsettmaterialer som er godkjent for bruk er beskrevet i WPQR og WPS. Tilsettmaterialer må oppbevares tørt og rent og være mulig å spore (for eksempel hvilken type elektrode og eventuelt batchnummer).

SPORING

Alt materiell skal alltid være mulig å spore. Også batch- eller chargenummer kan kreves.

INSPEKSJON OG PRØVE

Hva skal inspiseres og testes? I prosjekter kan det være nødvendig med en kontrollplan som beskriver hva, hvor mye og når det skal utføres tester.

DOKUMENTASJON

Regnskap og sammenstilling av prosjektdokumentasjon. Her samles relevant produksjonsinformasjon, materialsertifikater, testrapporter og annet som skal rapporteres til kunden/kontrollorgan, eller så skal det gjøres en CE-merking basert på dokumentasjonen.

UTSTYR

Sveiseutstyr skal vedlikeholdes og godkjennes. Vedlikeholdets regelmessighet og type skal fastsettes og følges opp.

 

En digital verktøykasse

For å koordinere alle kurs og videreutdanninger, sveiseprøver, prosjektdokumentasjon mm, har vi skapt et program som kalles Sveisekoordinatoren . Ønsker du å ta i bruk Sveisekoordinatoren i din bedrift så kan du melde deg på et to ukers introduksjonskurs. Her får du veiledning i hvordan programmet fungerer og hvilke rutiner som må følges i en sveisebedrift.