fbpx

Sveiseprosedyrer WPS wpqr

ISO 15607, ISO 15609, ISO 15614

Hjelpemiddel og kontrollmiddel

EN WPS ER ET HJELPEMIDDEL FOR SVEISEREN OG SKAL VÆRE BASERT PÅ TIDLIGERE PRØVING.

En WPS, eller sveiseprosedyrespesifikasjon som det også kalles, skal være lett å lese i et verkstedmiljø og referere til de ulike standardene som finnes.

 

WPS

WPS står for “Welding Procedure Specification” – sveiseprosedyrespesifikasjon på norsk. Den viser ulike parameterinnstillinger, fugedesign, materialtyper og tykkelse.

WPS’en skal være utformet i henhold til ISO-15609-1.

WPQR

ISO 15607 beskriver ulike alternativer for utforming av en sveiseprosedyre. En WPQR kan baseres på blant annet tidligere erfaring, testing av nye prosedyrer og tilsettmaterialer som allerede er testet.

 

Sveiseprosedyreprøving ISO-15614

Sveising, ikke-destruktiv testing og destruktiv testing. Den mest omfattende prosedyren gir naturligvis størst gyldighetsområde og flest svar rundt hvordan sveisingen påvirker materialegenskapene.

 UTFORMNING AV WPS FRA WPQR

Veien til en WPS

VEILEDNING

Parametrene i en WPQR kan blant annet benyttes for å definere arbeidsområdet for sveisingen samt hvilke materialer og fugetyper som skal brukes. Ofte står gyldighetsområde på selve WPQR’en. Du som sveiseleder skal vurdere hvor stort område som kan utnyttes, og om det passer til det aktuelle prosjektet.

 Enkelte detaljer, som for eksempel tråddiameter, kan endres til en annen, men strekkenergien/ bueenergien må beholdes.

 I noen tilfeller kan også fugetypen endres.

Dersom WPQR’en gjelder for støpeskjøt er det tillatt å lage en WPS med kilder basert på den (det motsatte er ikke tillatt).

 Strekkeenergi/bueenergi

Strekkenergi (varmetilførselen) og bueenergi viser hvor mye varme som må tilføres grunnmaterialet eller skapes i lysbuen. Dette regnes ut fra sveiseparametrene volt, ampere og spenning. Med denne informasjonen kan eventuell forhøyet arbeidstemperatur beregnes.

KOSTNADSFRITT WPS-PROGRAM

Prøv å lage WPS selv med vårt WPS-program.

Du får veiledning i hva som skal være med i en WPS og alle beregninger blir utført automatisk. Selvfølgelig helt kostnadsfritt! Innlogging og instruksjoner sendes til din e-post.