fbpx

Svetsarprövningar

Din väg att själv övervaka och ställa ut svetsarprövningar

Är du intresserad av att själv utfärda svetsarprövningar? Detta är vägen till att själv övervaka, prova och skriva certifikatet.

Svetsarprövningar

Vägen till att ställa ut egna certifikat

^

Steg 1

Utbildning till svetsövervakare
Teoretisk utbildning online
Visuell kontroll
Svetsbeteckningar
ISO 9606-1
Praktisk övervakning och provning
^

Steg 2

Utbildning svetsare
Teoretisk utbildning online
Visuell kontroll
Svetsbeteckningar

^

Steg 3

Provläggning och övervakning
Övervakning under svetsning
Visuell kontroll
Dokumentering av svetsning

 

^

Steg 4

Förstörande provning
Bockprovning
Brytprovning
Makroprovning

 

^

Steg 5

Utfärda certifikat

Certifikatet utfärdas i Svetskoordinatorn där svetsningen dokumenteras och giltighetsområden räknas ut i en färdig mall. Notiser skickas ut när det är tid att förlänga eller förnya.

 

Översikt på hur ett certifikat skapas och förlängs i Svetskoordinatorn

Utbildning

Svetskoordinatorn erbjuder helhetsgrepp med utbildning för att bli svetsövervakare och program för att utfärda certifikaten.

Svetsningen dokumenteras och certifikat utfärdas i Svetskoordinatorn. Notiser om förlängningar och förnyelse av certifikat kommer också från Svetskoordinatorn.