fbpx

EN 1090 – PED – ISO 3834 – CE-märkning

Slutdokumentation

Projektmodulen i Svetskoordinatorn hjälper dig med kravbild samt sammanställning av projekt.

Alla som är delaktiga i projektet kan bidra med sin del för att ansvarig ska godkänna och sammanställa projektet.

 

Idag räcker det inte att tillverka en produkt – det ska bevisas att den håller också. Att kunna presentera en slutdokumentation med hur produkten är tillverkad blir allt vanligare. Vad som ska ingå bestäms av produktstandarden, kunden eller tillverkaren. Slutdokumentationen kan användas för att senare CE-märka produkten. Projektmodulen i Svetskoordinatorn tar hand om hela projektet från start till mål, först med teknisk genomgång enligt ISO 3834 sen projektaktivitetslista och avsluta med sammanställning och/eller CE-märkning och prestandadeklaration (EN 1090).

Projektstyrning

Slutdokumentation

 CE-märkning prestandadeklaration

^

Steg 1

Projektgenomgång
Kontrakts- och teknisk genomgång enligt ISO 3834.
Mallar för olika typer av projekt finns färdiga 
för att anpassa efter eget tycke.
^

Steg 2

Kvalitetsplan
Här bestäms alla aktiviteter som ska göras och 
dokumenteras. Exempel kan vara att svetsdatablad
och provningsplan ska vara klara innan tillverkning
och materialintyg samlas upp under tillverkningen.
^

Steg 3

Förberedande
Svetsplan, svetsdatablad och ritningar sammanställs.
^

Steg 4

Tillverkning
Egenkontroller, materialintyg och provningsprotokoll 
sparas ner i projektet.
^

Steg 5

Slutdokumentation
Tillverkning och dokumentation är klar och projektet 
ska sammanställas. Svetskoordinatorn skapar sammanställningen och om det
är ett EN 1090-1-projekt kan även en
prestandadeklaration och CE-märkning plockas ut.

Projektmodul

Svetskoordinatorn erbjuder helhetsgrepp på hela projekten från start till mål. Projektmodulen i Svetskoordinatorn tar hand om hela projektet från start till mål, först med teknisk genomgång enligt ISO 3834 sen projektaktivitetslista och avsluta med sammanställning och/eller CE-märkning och prestandadeklaration (EN 1090).

Finns det funderingar på hur ni kan använda Svetskoordinatorn?

  • Boka upp ett möte för att se era möjligheter i Svetskoordinatorn här.
  • Boka din version av Svetskoordinatorn här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer