fbpx

Vad gör en Svetsansvarig?

ISO 3834, ISO 14731

Hjälpmedel och styrmedel

Svetsansvarig eller svetskoordinator

 

Vad gör egentligen en svetsansvarig?

Snabbt förklarat är det att se till att alla har rätt förutsättningar till att göra sitt jobb. Alla ska ha lämplig utbildning, verktyg, svetsarprövning, svetsdatablad osv. Det är heller inte självklart att det bara är en person som ansvarar för att den svetsande verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara fördelade på flera olika personer.

Beroende på kunden och den produktstandard som används kan spårbarhet krävas på material, provning, svetsdatablad som har används och mycket annat.

 

Utbildning till svetsansvarig

Lämplig utbildning till svetsansvarig är beroende på hur komplexa produkter som tillverkas. Oavsett är det bra att den som är närmast produktionen har en IWS-utbildning (International Welding Specialist) för att ha bra överblick om hur den dagliga produktionen sköts. 

Lämpliga utbildningar för svetskoordineringen på företaget:

IWS – International Welding Specialist

IWT – International Welding Technologist

IWE – International Welding Engineer

Exempel på arbetsuppgifter för svetskoordineringen

ISO 3834 och ISO 14731

Svetsande Personal

Följ upp och säkerställ att personalen har lämplig utbildning. Granskar svetsaren själv svetsförbanden ska utbildning i visuell kontroll finnas (ISO 5817/ISO 10042).  

Teknisk genomgång

Vid offertförfrågan eller innan projektarbete ska den tekniska kravbilden tas fram och det ska säkerställas att tillverkaren har möjligheten att uppfylla kravbilden. och procedurprovning.

Svetsarprövningar

Den svetsansvarige ska säkerställa att lämpliga svetsarprövningar finns för den personal som svetsar samt även bekräfta att svetsare arbetat inom giltighetsområdet.

Svetsansvarig kan själv övervaka och ställa ut svetsarprövningar eller ta hjälp från extern part.

WPS/Svetsdatablad

Svetsansvarig säkerställer att lämpliga WPS:er finns tillgängliga för svetsningen. 

Arbetsinstruktioner

 Komplicerade projekt kan kräva en svetsplan som förtydligar svetsarbetet. Exempel kan vara; vilken svetsordning som ska användas, hur en eventuell värmning av materialet ska göras och hur elektrodhantering ska ske.  .

WPQR/Svetsprocedur

Hur ska svetsningen kvalificeras? Olika projekt kan kräva olika kvalificeringar. Kravställningen hittas i produktstandarden eller i kundens kravspec. Svetsansvarig säkerställer att både WPS och WPQR överensstämmer med projektkravet.

Tillsatsmaterial

WPQR:n och WPS:en visar vilken typ av tillsatsmaterial som är godkänd att använda. I övrigt ska rätt förvaring av tillsatsmaterialet ske – torrt, rent och spårbart (typ av elektrod och eventuellt batchnummer).

Spårbarhet

Allt material ska alltid vara spårbart till vad det är för typ. Även batch- eller chargenummer kan krävas.

Inspektion och provning

Vad ska inspekteras och provas? En kontrollplan innehållande vad, hur mycket och när det ska provas/inspekteras kan behövas för projektet.

Dokumentation

Redovisning och sammanställning av projektdokumentation. Här samlas relevant tillverkningdokumentation, materialintyg, provningsrapporter med mera för att redovisas till kund/kontrollorgan eller så ska en CE-märkning göras baserad på dokumentationen.

Utrustning

Svetsrelaterad utrustning ska underhållas och valideras. Intervall och typ av underhåll ska sättas med lämpligt intervall och följas upp. 

 

En digital verktygslåda

För att koordinera alla utbildningsinsatser, utfärda svetsarprövning, dokumentera projekt med mera, har vi tagit fram ett verksamhetssystem som kallas Svetskoordinatorn. Här kan du som är intresserad av att sköta din verksamhet med Svetskoordinatorn anmäla dig för en två veckors introduktion med vägledning om hur programmet fungerar samt vilka uppgifter som ska skötas i en svetsande verksamhet.