fbpx

Svetsbeteckningar ISO 2553

Svetsarens och konstruktörens bästa vän

Svetsbeteckningar – För Konstruktörens och svetsarens kommunikation

Svetsbeteckningar är konstruktörens sätt att visa kravbilden på svetsförbandet, storlek, längd och mängd.

Tydlighet

Tillsammans med svetsbeteckningen kan även mer information förmedlas. Tex att ett specifikt svetsdatablad ska följas eller ett specifik svetsmetod ska användas.

Fogberedning

I svetssymbolen kan även fogberedningen visas i detalj för att underlätta förberedande arbete innan svetsning.

A-måtts mätare

Storlek på svetsförbandet

Dimensioneringen av svetsförbandet kan visas av ett a-mått, z-mått eller s-mått som beskriver tvärsnittet. 

2 olika system

Två snarlika men ändå olika metoder finns samlat i ISO 2553. Metod A som främst används i Europa och metod B som används i Stillahavsområdet.

System A, ISO 2553

Visar svetsbeteckningen på ovansidan och en dubbel referenslinje (heldragen och streckad). Svetsning sker på samma sida pilen pekar på.

System B, ISO 2553

Visar svetsbeteckningen på undersidan med en enkel referenslinje (heldragen). Svetsning sker på motsatt sida pilen pekar på.

Fogtyper

Det finns många olika varianter av symboler anpassa för olika typer av svets- och lödmetoder. Huvudtyperna av svetsfog är kälfog eller stumfog (flera finns). Kälsvets är när material läggs utanpå grundmaterialet och vid stumsvets smälts fogkanterna/tillsätts material mellan materialen.

Svetssymbolen

Det finns många olika varianter av symboler anpassa för olika typer av svets- och lödmetoder. Huvudtyperna av svetsfog är kälfog eller stumfog (flera finns). Kälsvets är när material läggs utanpå grundmaterialet och vid stumsvets smälts fogkanterna/tillsätts material mellan materialen.

 

Svetssymbol stumsvets

Sifferbeteckning svetsmetoder, ISO 4063.

Tillsammans med svetsbeteckningen kan även svetsmetoden styras.

Vill konstruktören ha en särskild svetsmetod läggs den till i laxstjärten.

  • Exempel på hur svetsmetoderna enligt ISO 4063 betecknas är:
  • 111 Metallbågsvetsning med belag elektrod
  • 135 MAG-svetsning med solidtråd
  • 136 MAG-svetsning med slaggande rörelektrod
  • 138 MAG-svetsning med metallpulverfylld rörelektrod
  • 141 TIG-svetsning med homogen stav/tråd

Fri Onlinekurs i svetsbeteckningar

 Vill du veta mera? Vi har en onlinekurs tillgänglig där du lär dig mer om hur svetssymbolen ska visas, olika fogtyper och ännu mera.

Kursen skickas till dig på e-post inom ett par minuter.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer