fbpx

Svetsdatablad WPS wpqr

ISO 15607, ISO 15609, ISO 15614
Hjälpmedel och styrmedel

WPS:en ska vara ett hjälpmedel för svetsaren samtidigt som den baseras på tidigare provning.

WPS:en, eller svetsdatabladet som det också kallas, ska vara lättläst i verkstadsmiljö samtidigt som referenser till olika standarder ska finnas.

 

WPS

WPS står för ”Welding Procedure Specification”, eller svetsdatablad på svenska. Det visar inställningsparametrar, fogutformning, materialtyp och tjocklek. WPS:en ska vara utformad enligt ISO 15609-1.

WPQR

ISO 15607 beskriver olika alternativ på hur en svetsprocedur kan tillverkas. Bland annat kan tidigare erfarenhet, provat tillsatsmaterial och procedurprovning läggas till grund för WPQR:n.

Svetsprocedurkontroll - ISO 15614

Svetsning, oförstörandeprovning och förstörandeprovning. Den mest omfattande proceduren ger givetvis störst giltighetsområde och mest svar på hur materialegenskaperna blev efter svetsning.

 UTFORMA EN WPS FRÅN WPQR

Vägen till en WPS

Vägledning

Från WPQR och dess giltighetsområde används exempelvis arbetsområde för svetsningen, materialtyp och fogtyp. 

Ofta står giltighetsområdet på WPQR:n. Du som svetsansvarig ska bedömma hur stort område som kan nyttjas och om det passar just det specifika projektet.
Vissa detaljer, till exempel tråddiameter är okej att ändra till en annan, men sträckenergin/bågenergin ska fortfarande hållas. 
Fogtypen får i vissa fall även den ändras. Är WPQR:n lagd på en stumfog är det även ok att göra en WPS med källor baserad på den (tvärtom är ej tillåtet).

 

Sträckenergi/bågenergi

Värmetillförseln (sträckenergi) och bågenergin visar hur mycket värme som tillförs grundmaterialet eller som skapas i ljusbågen. Räknas ut från svetsparametrarna volt, ampere och framföringshastighet. Med information om detta kan eventuell förhöjd arbetstemperatur räknas ut.

 

 

Fritt WPS-program

Testa att själv göra WPS:er med vårt WPS-program. Du får vägledning om vad som ska vara med samt beräkningar gjorda automatiskt. Givetvis helt fritt! Inloggning samt instruktioner kommer på mailen.