fbpx

Svetsdatablad WPS wpqr

ISO 15607, ISO 15609, ISO 15614
Hjälpmedel och styrmedel

WPS:en ska vara ett hjälpmedel för svetsaren samtidigt som den baseras på tidigare provning.

WPSen eller svetsdatabladet som det också kallas ska vara lättläst i verkstadsmiljö samtidigt som referenser till olika standarder ska finnas.

 

WPS

WPS står för Welding Procedure Specification eller svetsdatablad på svenska. Visar inställningsparametrar, fogutformning, materialtyp och tjocklek. WPSen ska vara utformad enligt ISO 15609-1.

WPQR

ISO 15607 beskriver olika alternativ på hur en svetsprocedur kan tillverkas. Bland annat tidigare erfarenhet, provat tillsatsmaterial och procedurprovning.

Svetsprocedurkontroll - ISO 15614

Svetsning, oförstörandeprovning och förstörandeprovning. Den mest omfattande proceduren ger givetvis störst giltighetsområde och mest svar om hur materialegenskaperna blev efter svetsning.

 UTFORMA EN WPS FRÅN WPQR

Vägen till en WPS

Vägledning

Från WPQR och dess giltighetsområde används nödvändiga arbetsområde för svetsningen, materialtyp, fogtyp mm. 

Ofta står giltighetsområdet på WPQRn, du som svetsansvarig ska bedömma hur stort område som kan nyttjas och om det passar just det specifika projektet.
Vissa detaljer som till exempel tråddiameter är OK att ändra till en annan, men sträckenergin/bågenergin ska fortfarande hållas. 
Fogtypen får i vissa fall även den ändras. Är WPQRn lagd på en stumfog är det även ok att göra en WPS med källor  baserad på den (tvärtom är ej ok).

 

Sträckenergi/bågenergi

Värmetillförseln (sträckenergi) och bågenergin visar hur mycket värme som tillförs grundmaterialet eller skapas i ljusbågen. Med information om detta kan eventuell förhöjd arbetestemperatur räknas ut.

Räknas ut från svetsparametrarna volt, ampere och framföringshastighet.

 

 

Fritt WPS-program

Testa att själv göra WPSer med vårt WPS-program. Du får vägledning om vad som ska vara med samt beräkningar gjorda automatiskt. Givetvis helt fritt! Inloggning samt instruktioner kommer på mailen. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer