fbpx

Sertifikat for sveiser

En eksaminator utsteder sertifikatet etter at en inspektør har kontrollert sveisingen og at prøvestykket holder seg innenfor kravene i standarden. Eksaminator og inspektør kan være samme person og kan være hvem som helst. Enkelte produkter og etterspørre kan kreve at det er et akkreditert selskap som utsteder sertifikatene. Eksempler er for kjernekraft og innenfor trykkbeholderdirektivet.

Sveise sertifikat

Veien til å utstede egne sertifikater

^

Trinn 1

Trening til å bli eksaminator 
Teoretisk opplæring på nett
Visuell sjekk
Sveisebetegnelser
ISO 9606-1
Praktisk overvåking og testing
^

Trinn 2

Opplæring av sveiser
Teoretisk opplæring på nett
Visuell sjekk
Sveisebetegnelser

 

^

Trinn 3

Prøvetaking og overvåking
Overvåking under sveising
Visuell sjekk
Dokumentasjon av sveising

 

^

Trinn 4

Destruktiv testing
Bukketesting
Bruddprøve
Makro testing

 

^

Trinn 5

Sveise sertifikat

Sertifikatet utstedes i Sveisekoordinator, hvor sveisingen dokumenteres og gyldighetsområder beregnes i en ferdig mal. Det sendes ut meldinger når det er på tide å forlenge eller fornye.

 

Hvis du har scrollet så langt, er du kanskje interessert i å utstede sveise sertifikat selv?

Sveisekoordinatoren tilbyr en helhetlig tilnærming med opplæring for å bli eksaminator og program for å utstede sertifikatene

Klikk her for å få et veldig godt tilbud!