fbpx

sammen med svetskoordinatorn

Utdannelse

Alle våre kurser er helt nettbaserte, noe som gjør at du selv styrer over når og var utdanning utføres – du lærer ut enkelt kursene gjennom kompetansematrisen. Få produksjonsbortfall & du slipper kurser der halvparten av deltagarna inte dyker opp.

Velg selv om du vil prenumera på hele utdanningsmodulen og få full tilgang til obegrenset antall kurser/deltagare – eller köpa enstaka kurser då och då till enstaka personer.

Alle kurser i ett pakkepris - Utdannelsesmodulen

Ved å legge utannelsesmodulen til Sveisekoordinatoren får du tilgang til alle kurs. Helt ubegrenset antall ganger for alle innenfor bedriften (maks 50 ansatte).

 

999 NOK/måneden

Sveisemonitor ISO 9606-1

Interessert i å utstede dine egne sveisesertikat? Ta kurset og få riktig kompetanse for å kunne overvåke, vurdere og utstede sveisesertifikat. 

Tilgjengelig 24-7 online

Ta kurset når du vil og kan, alle våre kurs er tilgjengelig som e-læring.

 

0 NOK

*inkludert i programmet

Visuell inspeksjon av sveiseskjøter ISO 5817

Hvorfor skal det stilles flere krav til enkelte produkter, og hvordan skal disse kravene kommuniseres?

ISO 5817 samler kravene til utvalgte formavvik på sveisede skjøter som har stor betydning for konstruksjonens levetid. Kurset tar for seg sveisetoleranser, hvorfor det stilles krav, gjennomgang av typiske sveisediskontinuiteter og hvordan sveisefeil kan unngås. Øvelser og quiz for å sikre at deltakeren har tatt kurset.

Inkludert i utdannelsemodulen eller

999 NOK/st

Sveisebetegnelser i henhold til ISO 2553

ISO 2553-standarden med sveisesymboler skal være designerens verktøy for å formidle sine tanker. Med sveisebetegnelsene skal det være enkelt og forståelig å både formidle og lese hvordan en detalj skal sveises. Eksempler på hva kurset tar for seg, hvordan betegnelsen er bygd opp, avklarer ulike typer skjøter, dimensjonering, a-, z-, s-dimensjoner og intermitterende sveising.

Øvelser og quiz for å sikre at deltakeren har tatt kurset.

Inkludert i utdannelsemodulen eller

599 NOK/st

Dimensjonering av sveisede konstruksjoner

Kurset tar for seg ulike typer belastninger en konstruksjon kan utsettes for, tommelfingerregler for hvordan en a-dimensjon skal dimensjoneres, hvilke sveisetoleranser som passer for de ulike belastningstypene og sveisbarhet for ulike materialer. Kurset er rettet mot designere/behandlere, innkjøpere, sveisere og nysgjerrige sveisere.

Inkludert i utdannelsemodulen eller

999 NOK/st

Bestill E-læring i sveisekoordinatoren

Dersom du ikke bruker Sveisekoordinatoren er det mulig å bestille individuell opplæring. Ellers er det Treningsmodulen som gjelder, da styrer du hvilket kurs, når og hvem som skal gjøre det. Antall deltakere og runder er helt ubegrenset. For å legge til opplæringsmodulen til tjenesten din, kontakt oss.

Ønsker du å bestille enkeltkurs kan du bruke skjemaet. En e-postlenke vil bli sendt til adressen oppgitt i skjemaet som kan brukes av alle deltakere.

Kurs

5 + 3 =