fbpx

Welding procedure qualification record

WPQR

ISO 15612

 


Noen ganger kan det være vanskelig å rettferdiggjøre å gjøre din egen sveiseprosedyre på grunn av kostnader eller rett og slett at det ikke er tid, muligheten til å ta snarveien og kjøpe en testet og godkjent finnes. Sveiseprosedyren er da kvalifisert etter ISO 15614 eller ISO 15613 og omskrives til ISO 15612. Med tillatelse fra eieren av prosedyren og at en SWPS er laget, kan sveiseprosedyren overføres til en ny produsent.

En SWPS er en standard WPS som er inkludert når en prosedyre kjøpes. SWPS kan brukes direkte i produksjon eller en WPS kan lages og tilpasses egen produksjon.

Noen begrensninger finnes i hva som kan skrives over til en ISO 15612, blant annet er kun tykkelse opp til 50 mm og materialgrupper 1.1, 1.2, 1.3, 8.1, 11.1, 21, 22.1, 22.2 tillatt.

Produktstandarden EN 1090 er greit å bruke en ISO 15612 i ytelsesklasse 1,2 og til og med 3 (med designerens godkjenning).

Sveiseprosedyrer klare til bruk. Vi omskriver eksisterende ISO 15614 og ISO 15613 prosedyrer til ISO 15612. Alle prosedyrer koster SEK 6000 kr stk (eks. mva), og leveres direkte i postkassen. Betaling skjer via faktura, du oppgir dine opplysninger i bestillingen.FILTRER OG FINN RETTE WPQR FOR DINE BEHOV


Navn Sveisemetode Skjøttype Materialgruppe Tykkelse 1 Tykkelse 2 Tilsatsmateriale Kvalifisering tilsatsmateriale Antall strenger Produkttype Diameter A-høyde Beskyttelsesgass Annen Kjøp hf:att:pa_svetsmetod hf:att:pa_fogtyp hf:att:pa_materialgrupp hf:att:pa_tjocklek hf:att:pa_tjocklek-2 hf:att:pa_tillsatsmaterial hf:att:pa_kvalificering-tillsatsmat hf:att:pa_antal-strangar hf:att:pa_formvara hf:att:pa_diameter hf:att:pa_a-matt hf:att:pa_skyddsgas hf:att:pa_ovrigt
SU10

142-mekanisert-tig-sveising buttskjot 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 14-26-mm 14-26-mm 175 173-en ett-lag ror %e2%89%a5445-mm 174-en beskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU11 ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 07-13-mm 07-13-mm 316-lsi iso-14343w-19-12-3-lsi ett-lag ror 6-24-mm 075-15-mm beskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU12

131-mig-sveising-med-tradelektrode kilsveis 22 3-40-mm 3-40-mm al-5356-al-mg-5 iso-18273al-5356-al-mg-5 flere-lag rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 45-90-mm i3-ar70-he30
SU12

131-mig-sveising-med-tradelektrode kilsveis 22-aluminium-ikke-herdbar 3-40-mm 3-40-mm al-5356-al-mg-5-3 iso-18273al-5356-al-mg-5 flere-lag rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 45-90-mm-2 i3-ar70-he30
SU13 , , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 30-64-mm 30-64-mm 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a525 alla alle i1-argon
SU13 , , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 30-64-mm-2 30-64-mm-3 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a525 alla alle i1-argon
SU14 , , , ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-104-mm 3-104-mm bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5381-mm alla alle m21-ar82-co2-18
SU14 , , , ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-104-mm-3 3-104-mm-4 bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5381-mm-2 alla alle m21-ar82-co2-18
SU15 ,

111-mma kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 125-50-mm 125-50-mm esab-63-30 iso-3581 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate alla alle n-a
SU15 ,

111-mma kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 125-50-mm-4 125-50-mm-5 esab-63-30-3 iso-3581-3 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate alla alle n-a
SU16

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 6-144-mm 6-144-mm nst-sm3-a iso-17632-t42-4-z-m-m-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 3-6-mm m21-ar82-co2-18
SU16

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 6-144-mm-2 6-144-mm-3 nst-sm3-a iso-17632-t42-4-z-m-m-1-h5-2 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 3-6-mm-2 m21-ar82-co2-18
SU17

131-mig-sveising-med-tradelektrode kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 3-10-mm 3-10-mm esab-autorod-316lsi iso-14343-a-g-19-12-3-l-si ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 38-75-mm ar98-co2-2
SU17

131-mig-sveising-med-tradelektrode kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 3-10-mm 3-10-mm esab-autorod-316lsi-3 iso-14343-a-g-19-12-3-l-si-2 ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 38-75-mm ar98-co2-2-2
SU18

141-tig-sveising kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal ror-14-40-mm-plate-30-80-mm ror-14-40-mm-plat-30-80-mm 316-lsi iso-14343w-19-12-3-lsi ett-lag rorplate %e2%89%a525 15-30-mm i1-argon
SU19 ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal bw-175-325-mm-fw-175-5-mm bw-175-325-mm-fw-175-5-mm 316-lsi iso-14343w-19-12-3-lsi ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 19-38-mm i1-argon
SU2 , , ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-1-4-mm-fw-14-4-mm bw-1-4-mm-fw-14-4-mm lincoln-ultramag iso-14341-a-g42-3-c-3-si1-g46-4-m-3si1 ett-lag plate ror rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 15-30-mm m21-ar82-co2-18
SU2 , , ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-1-4-mm-fw-14-4-mm-3 bw-1-4-mm-fw-14-4-mm-4 lincoln-ultramag-2 iso-14341-a-g42-3-c-3-si1-g46-4-m-3si1-2 ett-lag plate ror rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 15-30-mm m21-ar82-co2-18
SU20 , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 21-60 21-60 316-lsi iso-14343w-19-12-3-lsi flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate alla alle i1-argon
SU21 , ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mm bw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mm bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate alla alle m21-ar82-co2-18 arbeidstemperatur-100-grader-c
SU22 , ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-3-24-mm-fw-6-24-mm bw-3-24-mm-fw-6-24-mm bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate alla alle m21-ar82-co2-18
SU23

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 6-24-mm 6-24-mm bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate 38-75-mm m21-ar82-co2-18
SU24

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-30-120-mm pipe-3-2-12-6-mm bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 ett-lag plate 38-75-mm m21-ar82-co2-18
SU25

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-10-0-40-0-mm pipe-3-2-12-6-mm bohler-hl-51-t-mc iso-17632-at46-6-m-m-1-h5 ett-lag plate %e2%89%a5-50-mm 38-75-mm m21-ar82-co2-18
SU26 , , , ,

111-mma buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 3-142-mm 3-142-mm elga-cromarod-316-lsi en-iso-3581-a-e-19-12-3-l-r-12 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a58415-mm alla alle n-a
SU27 , , , ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-24-mm 3-24-mm elga-p47-d en-iso-2560-ae-42-2-b-12-h10 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate alla alle n-a
SU28

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 6-24-mm 6-24-mm elga-p47-d en-iso-2560-ae-42-2-b-12-h10 ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU29 ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-24-mm 3-24-mm elga-p48m en-iso-2560-ae-42-5-b-42-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU30 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-44-176-mm elga-p48m en-iso-2560-ae-42-5-b-42-h5 ett-lag plate rorplate d%e2%89%a5-302-mm n-a
SU31 , , ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-24-mm 3-24-mm p48s en-iso-2560-ae-42-4-b-42-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a58415-mm n-a
SU32 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-%e2%89%a55-mm pipe-63-25-mm esab-ok-48-00 en-iso-2560-a-e-42-4-b-42-h5 flere-lag plate rorplate %e2%89%a557-mm n-a
SU33 , , ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-20-mm 3-20-mm esab-ok-48-00 en-iso-2560-a-e-42-4-b-42-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5-302 n-a
SU34 , , ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-24-mm 3-24-mm esab-ok-48-00 en-iso-2560-a-e-42-4-b-42-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU35 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 4-16-mm 4-16-mm esab-ok-48-00 en-iso-2560-a-e-42-4-b-42-h5 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5302-mm n-a
SU36 , , ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 75-30-mm 75-30-mm esab-ok-48-00 en-iso-2560-a-e-42-4-b-42-h5 ett-lag plate ror rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU37 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-%e2%89%a55-mm pipe-63-25-mm esab-ok-48-00-and-femax-38-65 e-42-4-b-42-h5-e-42-4-b-73-h5 flere-lag plate rorplate %e2%89%a557-mm n-a
SU38 , , ,

111-mma buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal bw-14-26-mm-fw-14-40-mm bw-14-26-mm-fw-14-40-mm esab-ok-63-20 en-iso-3581-a-e-19-12-3-l-r-1-1 ett-lag plate ror rorplate %e2%89%a577-mm n-a
SU39

111-mma kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 6-24-mm 6-24-mm esab-ok-63-30 en-iso-3581-a-e-19-12-3-l-r-1-2 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU40

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-24-mm 3-24-mm meltolit-e-7016 iso-2560-e-38-3-b-12-h10 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU41 ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-24-mm 3-24-mm ok-filarc-35 en-iso-2560-ae-42-4-b-42-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU42 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-%e2%89%a55-mm pipe-3-10-mm ok-filarc-35 en-iso-2560-ae-42-4-b-42-h5 ett-lag plate rorplate %e2%89%a525 n-a
SU43 ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 75-30-mm 75-30-mm utp-614-kb en-iso-2560-a-e-42-3-b-32-h10 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU44 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-44-176-mm utp-614-kb en-iso-2560-a-e-42-3-b-32-h10 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5302-mm n-a
SU45 ,

111-mma kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-3-10-mm lincoln-conarc-48 iso-2560-a-e-46-4-b-42-h5 ett-lag plate rorplate %e2%89%a525 n-a
SU46 , ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-3-24-mm-fw-6-24-mm bw-3-24-mm-fw-6-24-mm lincoln-conarc-48 iso-2560-a-e-46-4-b-42-h5 flere-lag plate rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate n-a
SU47 ,

111-mma buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-12-mm 3-12-mm lincoln-supra-ultramag en-iso-14341-a-g-46-4-m-3si1-g-42-3-c-3si1 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU48 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-3-10-mm elgamatic-100 en-iso-14341-a-g-42-2-m-g3si1 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU49 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-3-10-mm inefil en-iso-14341-a-g-46-4-m-g3-si-1 ett-lag plate rorplate %e2%89%a525 m21-ar82-co2-18
SU50

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-12-mm 3-12-mm italfil-sg-3 en-iso-14341-a-g46-4-m-g4-si1 ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m20-ar-92-co2-8
SU51 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 4-16-mm 4-16-mm italfil-sg-3 en-iso-14341-a-g46-4-m-g4-si1 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5302-mm m20-ar-92-co2-8
SU52

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 %e2%89%a55-mm %e2%89%a55-mm italfil-sg-3 en-iso-14341-a-g46-4-m-g4-si1 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m20-ar-92-co2-8
SU53 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-3-10-mm italfil-sg-3 en-iso-14341-a-g46-4-m-g4-si1 ett-lag plate rorplate %e2%89%a525 m21-ar82-co2-18
SU54 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-12-mm 3-12-mm italfil-sg-3 en-iso-14341-a-g46-4-m-g4-si1 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU55 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-3-10-mm ok-autorod-12-51 en-iso-14341-a-g-3si1 ett-lag plate rorplate %e2%89%a525 m21-ar82-co2-18
SU56

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 6-24-mm 6-24-mm elga-cromacore-dw-308lp iso-17633-a-t-19-9-l-p-m-1 ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU57

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 6-24-mm 6-24-mm elga-cromacore-dw-308lp iso-17633-a-t-19-9-l-p-m-1 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU58

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 6-24-mm 6-24-mm dw-316lp en-iso-17633-a-t-19-12-3-l-p-m-c-1 ett-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU59

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 6-24-mm 6-24-mm dw-316lp en-iso-17633-a-t-19-12-3-l-p-m-c-1 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU60

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 %e2%89%a55-mm %e2%89%a55 ok-tubrod-15-14 en-iso-17632-a-t-46-2-p-m21-2-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU61 , , ,

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 63-25-mm 63-25-mm ok-tubrod-15-14 en-iso-17632-a-t-46-2-p-m21-2-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5302-mm m21-ar82-co2-18
SU62 ,

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-%e2%89%a55-mm 63-25-mm nittetsu-sf-1a en-iso-17632-a-t-42-2-zmn-p-m21-1-h5 flere-lag plate rorplate %e2%89%a557-mm m21-ar82-co2-18
SU63 ,

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-44-170-mm nittetsu-sf-1a en-iso-17632-a-t-42-2-zmn-p-m21-1-h5 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5302-mm m21-ar82-co2-18
SU64

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 %e2%89%a55-mm %e2%89%a55-mm nittetsu-sf-1a en-iso-17632-a-t-42-2-zmn-p-m21-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU65 ,

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-3-24-mm-fw-6-24-mm bw-3-24-mm-fw-6-24-mm lincoln-outershield-71eh en-iso-17632-a-t-46-3-p-m-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU66 , , , ,

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode 138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 75-30-mm 75-30-mm nst-sf-1a nst-sm3-a en-iso-17632-a-t-42-2-zmn-p-m21-1-h5 en-iso-17632-a-t-42-4-zmn-m-m21-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU67 , , , ,

136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode 138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 10-40-mm 10-40-mm nst-sf-1a nst-sm3-a en-iso-17632-a-t-42-2-zmn-p-m21-1-h5 en-iso-17632-a-t-42-4-zmn-m-m21-1-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU68 ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm pipe-40-160-mm lincoln-outershield-mc-710-h en-iso-17632-a-t46-3-m-m-2-h5 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5302-mm m21-ar82-co2-18
SU69 ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 bw-3-24-mm-fw-6-24-mm bw-3-24-mm-fw-6-24-mm lincoln-outershield-mc-710-h en-iso-17632-a-t46-3-m-m-2-h5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate m21-ar82-co2-18
SU7

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-10 3-10 esab-autorod-12-51 en-iso-14341-a-g38-2-ci3si1 ett-lag rorplate %e2%89%a525 225-45 m21-ar82-co2-18
SU70 ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 plate-5-20-mm 44-17-mm nst-sm3-a en-iso-17632-a-t-42-4-zmn-m-m21-1-h5 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5302-mm m21-ar82-co2-18
SU71 , , ,

138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrode buttskjot kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 62-25-mm 62-25-mm nst-sm3-a en-iso-17632-a-t-42-4-zmn-m-m21-1-h5 flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a5445-mm m21-ar82-co2-18
SU72 , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 3-142-mm 3-142-mm 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a58415-mm beskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU73 , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 18-52-mm 18-52-mm 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi flere-lag plate ror rorplate %e2%89%a525 beskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU74 ,

131-mig-sveising-med-tradelektrode buttskjot kilsveis 22-aluminium-ikke-herdbar 3-20-mm 3-20-mm ok-autorod-5087 en-iso-18273-s-al-5087 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate i3-ar70-he30 a-hoyde-%e2%89%a575-mm-bw-sveising-fra-begge-sider
SU75

131-mig-sveising-med-tradelektrode kilsveis 22-aluminium-ikke-herdbar 3-40-mm 3-40-mm mig-weld-ml-5356 iso-18273al-5356-al-mg-5 flere-lag plate %e2%89%a5500-mm-eller-plate i3-ar70-he30
SU76 , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal bw-182-338-mm-fw-182-52-mm bw-182-338-mm-fw-182-52-mm 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi ett-lag plate ror rorplate %e2%89%a5-25-mm beskyttelsesgass-i1-argon-rotgas-formier-10
SU77 , , ,

141-mekanisert-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal bw-14-26-mm-fw-14-40-mm bw-14-26-mm-fw-14-40-mm 316-lsi en-iso-14323-g-19-12-3-lsi ett-lag plate ror rorplate %e2%89%a5445-mm beskyttelsesgass-i1-argon-rotgas-formier-10
SU78 , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 07-13-mm 07-13-mm 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi ett-lag plate ror rorplate 6-24-mm beskyttelsesgass-i1-argon-rotgas-formier-10
SU79 ,

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2 3-10-mm 3-10-mm esab-autorod-12-51 en-iso-14341-a-g38-2-ci3si1 ett-lag plate rorplate %e2%89%a5-25-mm m21-ar82-co2-18
SU8 , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 8-1-austenittisk-rustfritt-stal 182-338 182-338 316-lsi en-iso-14343-aw19-12-3-lsi ett-lag ror %e2%89%a525 195-39 alla alle beskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU80

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis 14-40-mm 14-40-mm esab-autorod-12-51 en-iso-14341-a-g38-2-ci3si1 ett-lag rorplate 8-32-mm m21-ar82-co2-18
SU81 , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 1-1-2 23-32-mm 23-32-mm elgatig-100 en-iso-636-a-w-46-5-w3si1 ett-lag ror rorplate 38-152-mm i1-argon
SU82 , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 1-1-2 3-72-mm 3-72-mm elgatig-100 en-iso-636-a-w-46-5-w3si1 flere-lag ror rorplate 51-203-mm i1-argon
SU83 , , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 1-1-2 15mo3 3-142-mm 3-142-mm elgatig-100 en-iso-636-a-w-46-5-w3si1 flere-lag ror rorplate %e2%89%a58415-mm i1-argon
SU84 , ,

141-tig-sveising buttskjot kilsveis 1-1-2 14-26-mm 14-26-mm elgatig-100 en-iso-636-a-w-46-5-w3si1 ett-lag ror rorplate 107-43-mm i1-argon
SU9

135-mag-sveising-med-tradelektrode kilsveis 1-1-%e2%89%a4-265-n-mm2 21-60 21-60 esab-autorod-12-51 en-iso-14341-ag3si1 ett-lag rorplate 125-50 225-45 m20-ar-92-co2-8