fbpx

Visuell inspeksjon av smeltesveiser OG OVERFLATERENHET

ISO 17637, ISO 5817, ISO 10042, ISO 8501-3

Visuell inspeksjon av smeltesveiser og overflaterenhet 

Styrke og rustbeskyttelse, ja, begge deler påvirkes av hvordan sveiseskjøten ser ut. Nedenfor er noen eksempler på hva kravbildet kan være.

Krav bilde

Blant annet finner vi i ISO 5817 for stål, ISO 10042 for aluminium og ISO 8501-3 – rengjøringsgrad av sveis

Visuell inspeksjon

Laget blant annet med tanke på overganger. Kantsår er en risikofaktor med tanke på styrke og også for korrosjonsbeskyttelse.

A-måtts mätare

STØRRELSE PÅ SVEISESKJØTEN

Størrelseskontroll med måleverktøy

ISO 5817

Kvalitetsnivåer for uregelmessigheter

Sprekker

Sannsynligvis den lettest bedømte diskontinuiteten – Aldri godkjent.

Kantsår

Ja, det kan godkjennes. Dybden, lengden og om det er en skarp kant i bunnen er viktig.

A-måtts mätare

Ikke FYLT SVEIS

Maks 25 % (av en strekning på maks 100 mm) og dybden må ikke være større enn 0,05 x tykkelsen på nivå B

Overflatebehandling

Når et stål skal overflatebehandles, f.eks. malt kan malingen lett løsne ved skarpe kanter og sveisesprut. For å sikre overflatebehandlingen kan det stilles krav til hvordan stålet skal se ut før maling, dette gjøres med en grad av forbehandling.

Overflatebehandling

Maling krymper når den stivner, noe som da bidrar til at overflatelaget ved skarpe kanter og sveisefuger blir tynnere. Dette er en vanlig årsak til at rustangrep oppstår, og veiledning om hvordan de skal håndteres finnes i ISO 8501-3.

8501-3

Rengjøringsgrad

Forbehandlingsgradene tar for seg tre kategorier av overflatedefekter. Dette er sveiseskjøter, kanter og overflater generelt. Det er også tre ulike nivåer avhengig av forventet levetid og miljøet konstruksjonen er i, nivåene er P1, P2 og P3.

Vil du vite mer om sveising og relaterte aktiviteter? Meld deg på vårt nyhetsbrev!