fbpx

Transfer mode

NavnSveisemetodeSkjøttypeMaterialgruppeTykkelse 1Tykkelse 2TilsatsmaterialeKvalifisering tilsatsmaterialeAntall strengerProdukttypeDiameterA-høydeBeskyttelsesgassAnnenKjøphf:att:pa_materialgrupphf:att:pa_svetsmetodhf:att:pa_tillsatsmaterialhf:att:pa_fogtyphf:att:pa_antal-strangarhf:att:pa_formvarahf:att:pa_diameterhf:att:pa_a-matthf:att:pa_tjocklekhf:att:pa_tjocklek-2hf:att:pa_skyddsgas
SU10
8-1-austenittisk-rustfritt-stal142-mekanisert-tig-sveising175buttskjotett-lagror%e2%89%a5445-mm174-en14-26-mm14-26-mmbeskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU11,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisett-lagror6-24-mm075-15-mm07-13-mm07-13-mmbeskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU12
22131-mig-sveising-med-tradelektrodeal-5356-al-mg-5kilsveisflere-lagrorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate45-90-mm3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU12
22-aluminium-ikke-herdbar131-mig-sveising-med-tradelektrodeal-5356-al-mg-5-3kilsveisflere-lagrorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate45-90-mm-23-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU13, , , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a525alla alle30-64-mm30-64-mmi1-argon
SU13, , , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a525alla alle30-64-mm-230-64-mm-3i1-argon
SU14, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mcbuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5381-mmalla alle3-104-mm3-104-mmm21-ar82-co2-18
SU14, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mcbuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5381-mm-2alla alle3-104-mm-33-104-mm-4m21-ar82-co2-18
SU15,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal111-mmaesab-63-30kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platealla alle125-50-mm125-50-mmn-a
SU15,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal111-mmaesab-63-30-3kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platealla alle125-50-mm-4125-50-mm-5n-a
SU16
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodenst-sm3-akilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-6-mm6-144-mm6-144-mmm21-ar82-co2-18
SU16
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodenst-sm3-akilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-6-mm-26-144-mm-26-144-mm-3m21-ar82-co2-18
SU17
8-1-austenittisk-rustfritt-stal131-mig-sveising-med-tradelektrodeesab-autorod-316lsikilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2
SU17
8-1-austenittisk-rustfritt-stal131-mig-sveising-med-tradelektrodeesab-autorod-316lsi-3kilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2-2
SU18
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsikilsveisett-lagrorplate%e2%89%a52515-30-mmror-14-40-mm-plate-30-80-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmi1-argon
SU19,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate19-38-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmi1-argon
SU2, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodelincoln-ultramagbuttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmm21-ar82-co2-18
SU2, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodelincoln-ultramag-2buttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mm-3bw-1-4-mm-fw-14-4-mm-4m21-ar82-co2-18
SU20, ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platealla alle21-6021-60i1-argon
SU21, ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mcbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platealla allebw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU22, ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mcbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platealla allebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU23
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mckilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate38-75-mm6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU24
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mckilsveisett-lagplate38-75-mmplate-30-120-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU25
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodebohler-hl-51-t-mckilsveisett-lagplate%e2%89%a5-50-mm38-75-mmplate-10-0-40-0-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU26, , , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal111-mmaelga-cromarod-316-lsibuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a58415-mmalla alle3-142-mm3-142-mmn-a
SU27, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dbuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-platealla alle3-24-mm3-24-mmn-a
SU28
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate6-24-mm6-24-mmn-a
SU29,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-24-mm3-24-mmn-a
SU30,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkilsveisett-lagplate rorplated%e2%89%a5-302-mmplate-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU31, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmap48sbuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a58415-mm3-24-mm3-24-mmn-a
SU32,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kilsveisflere-lagplate rorplate%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU33, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00buttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5-3023-20-mm3-20-mmn-a
SU34, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00buttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-24-mm3-24-mmn-a
SU35,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmn-a
SU36, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00buttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate75-30-mm75-30-mmn-a
SU37,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00-and-femax-38-65kilsveisflere-lagplate rorplate%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU38, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal111-mmaesab-ok-63-20buttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate%e2%89%a577-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmn-a
SU39
8-1-austenittisk-rustfritt-stal111-mmaesab-ok-63-30kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate6-24-mm6-24-mmn-a
SU40
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmameltolit-e-7016kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-24-mm3-24-mmn-a
SU41,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35buttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-24-mm3-24-mmn-a
SU42,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a525plate-%e2%89%a55-mmpipe-3-10-mmn-a
SU43,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate75-30-mm75-30-mmn-a
SU44,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU45,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmn-a
SU46, ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48buttskjot kilsveisflere-lagplate rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-platebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmn-a
SU47,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-supra-ultramagbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU48,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeelgamatic-100kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5500-mm-eller-plateplate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU49,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeinefilkilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU50
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeitalfil-sg-3kilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-12-mm3-12-mmm20-ar-92-co2-8
SU51,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeitalfil-sg-3kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmm20-ar-92-co2-8
SU52
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeitalfil-sg-3kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm20-ar-92-co2-8
SU53,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeitalfil-sg-3kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU54,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeitalfil-sg-3buttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU55,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeok-autorod-12-51kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU56
8-1-austenittisk-rustfritt-stal136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodeelga-cromacore-dw-308lpkilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU57
8-1-austenittisk-rustfritt-stal136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodeelga-cromacore-dw-308lpkilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU58
8-1-austenittisk-rustfritt-stal136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodedw-316lpkilsveisett-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU59
8-1-austenittisk-rustfritt-stal136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodedw-316lpkilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU60
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodeok-tubrod-15-14kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate%e2%89%a55-mm%e2%89%a55m21-ar82-co2-18
SU61, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodeok-tubrod-15-14buttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5302-mm63-25-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU62,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodenittetsu-sf-1akilsveisflere-lagplate rorplate%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU63,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodenittetsu-sf-1akilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-44-170-mmm21-ar82-co2-18
SU64
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodenittetsu-sf-1akilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU65,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrodelincoln-outershield-71ehbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU66, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode 138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodenst-sf-1a nst-sm3-abuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate75-30-mm75-30-mmm21-ar82-co2-18
SU67, , , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-sveising-med-slagg-rorelektrode 138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodenst-sf-1a nst-sm3-abuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate10-40-mm10-40-mmm21-ar82-co2-18
SU68,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodelincoln-outershield-mc-710-hkilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-40-160-mmm21-ar82-co2-18
SU69,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodelincoln-outershield-mc-710-hbuttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-platebw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU7
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeesab-autorod-12-51kilsveisett-lagrorplate%e2%89%a525225-453-103-10m21-ar82-co2-18
SU70,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodenst-sm3-akilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mm44-17-mmm21-ar82-co2-18
SU71, , ,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-sveising-med-metallpulverfylt-rorelektrodenst-sm3-abuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a5445-mm62-25-mm62-25-mmm21-ar82-co2-18
SU72, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmbeskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU73, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisflere-lagplate ror rorplate%e2%89%a52518-52-mm18-52-mmbeskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU74,
22-aluminium-ikke-herdbar131-mig-sveising-med-tradelektrodeok-autorod-5087buttskjot kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-20-mm3-20-mmi3-ar70-he30
SU75
22-aluminium-ikke-herdbar131-mig-sveising-med-tradelektrodemig-weld-ml-5356kilsveisflere-lagplate%e2%89%a5500-mm-eller-plate3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU76, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate%e2%89%a5-25-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbeskyttelsesgass-i1-argon-rotgas-formier-10
SU77, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-mekanisert-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate%e2%89%a5445-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbeskyttelsesgass-i1-argon-rotgas-formier-10
SU78, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisett-lagplate ror rorplate6-24-mm07-13-mm07-13-mmbeskyttelsesgass-i1-argon-rotgas-formier-10
SU79,
gruppe-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-sveising-med-tradelektrodeesab-autorod-12-51kilsveisett-lagplate rorplate%e2%89%a5-25-mm3-10-mm3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU8, , ,
8-1-austenittisk-rustfritt-stal141-tig-sveising316-lsibuttskjot kilsveisett-lagror%e2%89%a525195-39 alla alle182-338182-338beskyttelsesgasss-argon-rotgas-formier10
SU80
135-mag-sveising-med-tradelektrodeesab-autorod-12-51kilsveisett-lagrorplate8-32-mm14-40-mm14-40-mmm21-ar82-co2-18
SU81, ,
1-1-2141-tig-sveisingelgatig-100buttskjot kilsveisett-lagror rorplate38-152-mm23-32-mm23-32-mmi1-argon
SU82, ,
1-1-2141-tig-sveisingelgatig-100buttskjot kilsveisflere-lagror rorplate51-203-mm3-72-mm3-72-mmi1-argon
SU83, , ,
1-1-2 15mo3141-tig-sveisingelgatig-100buttskjot kilsveisflere-lagror rorplate%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmi1-argon
SU84, ,
1-1-2141-tig-sveisingelgatig-100buttskjot kilsveisett-lagror rorplate107-43-mm14-26-mm14-26-mmi1-argon