fbpx

Bågtyp

Kortbåge

NamnSvetsmetodFogtypMaterialgruppTjocklek 1Tjocklek 2TillsatsmaterialKvalificering tillsatsmaterialAntal strängarFormvaraDiameterA-måttSkyddsgasÖvrigtKöphf:att:pa_materialgrupphf:att:pa_svetsmetodhf:att:pa_tillsatsmaterialhf:att:pa_fogtyphf:att:pa_antal-strangarhf:att:pa_formvarahf:att:pa_diameterhf:att:pa_a-matthf:att:pa_tjocklekhf:att:pa_tjocklek-2hf:att:pa_skyddsgas
SU10
8-1-austenitiska-rostfria-stal142-mekaniserad-tig-svetsning175stumfogenkelstrangror%e2%89%a5445-mm17414-26-mm14-26-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU11,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangror6-24-mm075-15-mm07-13-mm07-13-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU113,
1-3-360-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodmx-a55skalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a58415-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU114,
1-3-360-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodmx-a55skalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a58415-mmbw-3-16-mm-fw-4-16-mmbw-3-16-mm-fw-4-16-mmm21-ar82-co2-18
SU12
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodal-5356-al-mg-5kalfogflerstrangrorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat45-90-mm3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU13, , , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a525alla alla30-64-mm30-64-mmi1-argon
SU14, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5381-mmalla alla3-104-mm3-104-mmm21-ar82-co2-18
SU15,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-63-30kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla alla125-50-mm125-50-mmn-a
SU16
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-6-mm6-144-mm6-144-mmm21-ar82-co2-18
SU17
8-1-austenitiska-rostfria-stal131-mig-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-316lsikalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2
SU18
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfogenkelstrangrorplat%e2%89%a52515-30-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmi1-argon
SU19,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat19-38-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmi1-argon
SU2, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodlincoln-ultramagkalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmm21-ar82-co2-18
SU20, ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla alla21-6021-60i1-argon
SU21, ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla allabw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU22, ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla allabw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU23
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat38-75-mm6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU24
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat38-75-mmplat-30-120-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU25
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat%e2%89%a5-50-mm38-75-mmplat-10-0-40-0-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU26, , , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaelga-cromarod-316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a58415-mmalla alla3-142-mm3-142-mmn-a
SU27, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla alla3-24-mm3-24-mmn-a
SU28
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmn-a
SU29,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU30,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkalfogenkelstrangplat rorplatd%e2%89%a5-302-mmplat-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU31, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmap48skalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a58415-mm3-24-mm3-24-mmn-a
SU32,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a557-mmplat-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU33, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5-3023-20-mm3-20-mmn-a
SU34, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU35,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmn-a
SU36, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmn-a
SU37,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00-and-femax-38-65kalfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a557-mmplat-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU38, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-ok-63-20kalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a577-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmn-a
SU39
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-ok-63-30kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmn-a
SU40
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmameltolit-e-7016kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU41,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU42,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plat-%e2%89%a55-mmpipe-3-10-mmn-a
SU43,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmn-a
SU44,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplat-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU45,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plat-5-20-mmpipe-3-10-mmn-a
SU46, ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kalfog stumfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmn-a
SU47,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-supra-ultramagkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU48,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodelgamatic-100kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platplat-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU49,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodinefilkalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plat-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU50
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm20-ar-92-co2-8
SU51,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmm20-ar-92-co2-8
SU52
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm20-ar-92-co2-8
SU53,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plat-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU54,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU55,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodok-autorod-12-51kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plat-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU56
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodelga-cromacore-dw-308lpkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU57
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodelga-cromacore-dw-308lpkalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU58
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektroddw-316lpkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU59
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektroddw-316lpkalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU60
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodok-tubrod-15-14kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55m21-ar82-co2-18
SU61, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodok-tubrod-15-14kalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5302-mm63-25-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU62,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a557-mmplat-%e2%89%a55-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU63,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplat-5-20-mmpipe-44-170-mmm21-ar82-co2-18
SU64
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU65,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodlincoln-outershield-71ehkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU66, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrod 138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sf-1a nst-sm3-akalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmm21-ar82-co2-18
SU67, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrod 138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sf-1a nst-sm3-akalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat10-40-mm10-40-mmm21-ar82-co2-18
SU68,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodlincoln-outershield-mc-710-hkalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplat-5-20-mmpipe-40-160-mmm21-ar82-co2-18
SU69,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodlincoln-outershield-mc-710-hkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU7
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat%e2%89%a525225-453-103-10m21-ar82-co2-18
SU70,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplat-5-20-mm44-17-mmm21-ar82-co2-18
SU71, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5445-mm62-25-mm62-25-mmm21-ar82-co2-18
SU72, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU73, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a52518-52-mm18-52-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU74,
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodok-autorod-5087kalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-20-mm3-20-mmi3-ar70-he30
SU75
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodmig-weld-ml-5356kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU76, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5-25-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU77, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-mekaniserad-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5445-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU78, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat6-24-mm07-13-mm07-13-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU79,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5-25-mm3-10-mm3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU8, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangror%e2%89%a525195-39 alla alla182-338182-338skyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU80
1-1135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat8-32-mm14-40-mm14-40-mmm21-ar82-co2-18
SU81, ,
1-1-2141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogenkelstrangror rorplat38-152-mm23-32-mm23-32-mmi1-argon
SU82, ,
1-1-2141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogflerstrangror rorplat51-203-mm3-72-mm3-72-mmi1-argon
SU83, , ,
1-1-2 15mo3141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogflerstrangror rorplat%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmi1-argon
SU84, ,
1-1-2141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogenkelstrangror rorplat107-43-mm14-26-mm14-26-mmi1-argon