fbpx

Ökad konkurrens, teknisk utveckling och kompetensbrist påverkar svetsbranschen

Ökad konkurrens, teknisk utveckling och kompetensbrist påverkar svetsbranschen

apr 3, 2024

Svetsindustrin genomgår flera omvälvande förändringar – ökad konkurrens från globala aktörer, hårdare myndighetskrav, en snabb teknisk utveckling och ökade kundkrav.

Samtidigt som kraven och konkurrensen på svetsföretagen ökar och nya tekniska möjligheter uppstår, råder det brist på svetsare. Efterfrågan och behovet av utbildade svetsare är större än tillgången – det är ett bristyrke.

Allt detta ställer krav på flexibilitet, effektivitet och ständig kompetensutveckling.

Ökad konkurrens om kunder och personal

Konkurrensen inom svetsindustrin ökar, till stor del på grund av globaliseringen som har öppnat konkurrensen från utländska leverantörer. Ökad konkurrens innebär ofta en ökad prispress, eftersom kunderna har fler alternativ att välja mellan och kan förhandla om bättre priser.

Även om det går att konkurrera på andra områden än pris, till exempel kundservice, snabba leveranser eller innovation måste svetsföretag arbeta med att minska kostnaderna och effektivisera sina processer för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten.

Men det råder inte bara konkurrens om kundjobb, det råder även hård konkurrens om svetsare, vilket är ett bristyrke. Efterfrågan på välutbildade svetsare med certifikat kommer sannolikt att öka ytterligare då många svetsare snart väntas gå i pension.

Ökade kundkrav och flexibilitet

I dagens konkurrensutsatta tillverkningsindustri är det viktigt att kunna erbjuda flexibilitet och snabb respons på förändringar i efterfrågan. Kortare serier och skräddarsydda lösningar där produktionen fokuserar på mindre volymer, ibland ”serier om en”, blir allt vanligare.

Att snabbt kunna öka personalstyrkan och utbilda svetsarna är viktigt för företagets framgång. Genom en effektiv rekryterings- och utbildningsprocess kan man säkerställa tillräcklig kompetens för att möta efterfrågan och leverera högkvalitativa resultat. Det ger företaget konkurrensfördel och ökar möjligheterna att växa och expandera på marknaden.

Kunderna blir även alltmer medvetna om miljöpåverkan från tillverkningsprocesser och förväntar sig att svetsföretagen tar ansvar för att minimera sin miljöpåverkan. Detta innebär att företagen måste investera i mer miljövänliga tekniker och processer, såsom energieffektiva maskinparker, biologiskt nedbrytbara svetssprayer och alternativa energikällor som solenergi.

Explosionsartad teknikutveckling

Vi lever i en tid där svetsbranschen formligen exploderar med innovationer. Vi ser alltifrån nya svetsmetoder, som handhållen lasersvetsning och material till uppkopplade lösningar och ”Industri 4.0”

Svetsindustrin påverkas i allra högsta grad av den tekniska utvecklingen:

Utveckling av befintliga svetsmetoder

Forskning och utveckling inom svetsindustrin ger nya och förbättrade metoder. Handhållen lasersvetsning är på framgång där många ser möjligheter att spara tid och pengar. Vid MIG- och MAG-svetsning används ofta avancerad pulsning för att få bättre kontroll på ljusbågen, minska svetssprut samt ha en kontrollerad inträngning i materialet. Det är möjligt att svetsa material som tidigare var svåra att sammanfoga, samt att öka hastigheten och precisionen.

Ökad användning av automatisering och robotik

Automatiserade och robotiserade lösningar används för att förbättra effektiviteten och kvaliteten på svetsprocesser. Detta minskar beroendet av manuell arbetskraft och bidrar en mer konsekvent och högkvalitativ svetsning.

Materialutveckling

Material som används för svetsning utvecklas ständigt för att förbättra prestanda och kvalitet. Högre hållfasthet på stålet ställer samtidigt högre krav på svetsprocessen och hur svetsförbandet ser ut.

Digitalisering

Digitala teknologier och uppkopplad utrustning används i ökad utsträckning för att optimera processer och kvalitetskontroll. Detta inkluderar användning av realtidsdataanalys och övervakning samt användning av artificiell intelligens för att förbättra prognoser och diagnoser av svetsprocesser.

Ökad användning av additiv tillverkning

3D-utskrift och additiv tillverkning blir allt vanligare inom svetsindustrin. Dessa tekniker möjliggör produktion av komplexa och anpassade delar, vilket kan leda till nya möjligheter och innovationer inom svetsning och tillverkning. Då det går att skriva ut i metall kan denna teknik i vissa fall kan det ta bort behovet av svetsning.

Grönare teknik

Miljömedvetenhet har blivit allt viktigare inom tillverkande industri. Företag strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen och användningen av farliga kemikalier och material. Miljövänliga alternativ blir alltmer populära inom svetsindustrin. Detta inkluderar användning av biologiskt nedbrytbara smörjmedel, energieffektiva svetsmaskiner och alternativa energikällor som solenergi.

Förbered dig för framtiden

Att ombesörja att svetsare har rätt kompetens och certifiering är centralt för att hålla hög kvalitet på produktion och tillverkning. Detta är särskilt viktigt i svetsbranschen där kompetensnivåer och certifieringar direkt påverkar produktens säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. 

Svetskoordinatorn är uppbyggt på kravbilden från ISO 3834 och används för att sköta alla löpande uppgifter, till exempel projektstyrning och CE-märkning, nya svetsarprövningar och förlängning av befintliga, hantering av WPS:er/WPQR, förlängning av svetsarprövningar, dokumentera validering/kalibrering av utrustning.

Läs mer om Svetskoordinatorn här.