fbpx

Projektmodul

Idag räcker det inte att tillverka en produkt – det ska bevisas att den håller också. Att kunna presentera en slutdokumentation med hur produkten är tillverkad blir allt vanligare. Slutdokumentationen kan användas för att senare CE-märka produkten.

Projektmodulen i Svetskoordinatorn tar hand om hela projektet från start till mål, först med teknisk genomgång enligt ISO 3834 sen projektaktivitetslista och avsluta med sammanställning och/eller CE-märkning och prestandadeklaration (EN 1090).

I projektmodulen finns vägledning och färdiga mallar från start, vilket gjorde det enkelt att förstå arbetsflödet från start till mål. Det krävdes ingen särskild kunskap för att komma igång utan var självförklarande vad som skulle göras. Nu gör vi snabbt en slutdokumentation eller CE-märkning.

Pierre Nilsson

Svetskoordinator, Ronneby Svets & Smide AB

Förenklar dokumentationsprocessen

Förenklar den komplexa och tidskrävande dokumentationsprocessen för svetsprojekt, hjälper till att uppfylla alla krav enligt ISO 3834 och EN 1090, vilket sparar både tid och pengar.

Säkerställer dokumentation

Säkerställer korrekt dokumentation och kontroll på svetsprojekten, minskar risken för kostsamma korrigeringar och skyddar ditt företags rykte.

Underlättar CE-märkning

Assisterar i uppfyllandet av kraven för CE-märkning genom att sammanställa all nödvändig dokumentation, säkerställer att din produkt är redo för marknaden.

Tydlig översikt

Erbjuder en tydlig översikt över alla projektaktiviteter, vilket förenklar planering och genomförande av projektet effektivt.

Snabb och enkel sammanställning

Enkel och snabbt sammanställning av projektdokument för utfärdande av prestandadeklaration och CE-märkning enligt EN 1090, vilket säkerställer att din produkt uppfyller alla nödvändiga standarder.

Tydlig och koncis kommunikation

Bidrar till tydlig och koncis kommunikation genom hela projektet, vilket ökar effektiviteten och stärker ditt varumärke genom att prioritera och leverera kvalitativ slutdokumentation.

Dokumentation på en plats

Centraliserad plats för all projektinformation, vilket säkerställer att all dokumentation är uppdaterad och lätt att hitta, minskar risken för misstag och sparar värdefull tid.

Stärker ert varumärke

Hjälper till att visa ditt företags engagemang för kvalitet och öppenhet genom att erbjuda slutdokumentation som en standarddel av ditt arbete, vilket bygger förtroende hos kunden och stärker ditt varumärke.

Gör svetskoordinatorn till hjälte 

Med hjälp av projektmodulen i Svetskoordinatorn blir en svetskoordinators arbete mer synligt och mätbart inom företaget, vilket bidrar till ökat erkännande och förbättrade samarbetsmöjligheter.

Mattias på Svetskoordinatorn pratar gärna Projektmodul med dig.

Vill du hellre ringa? Du når mig på 0730-48 72 80.

Projektmodul

Projektmodulen i Svetskoordinatorn tar hand om hela projektet från start till mål, först med teknisk genomgång enligt ISO 3834 sen projektaktivitetslista och avsluta med sammanställning och/eller CE-märkning och prestandadeklaration (EN 1090).

Finns det funderingar på hur ni kan använda Svetskoordinatorn?

  • Boka upp ett möte för att se era möjligheter i Svetskoordinatorn här.
  • Boka din version av Svetskoordinatorn här.