fbpx

Verifierad och certifierad kompetens och tillverkning

Svetsare behöver kontinuerlig utbildning

apr 10, 2024

Att ombesörja att svetsare har rätt kompetens och certifiering är centralt för att kunna hålla hög kvalitet på produktion och tillverkning. Detta är särskilt viktigt i svetsbranschen där kompetensnivåer och certifieringar direkt påverkar produktens säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. 

Svetskoordinatorn är uppbyggt på kravbilden från ISO 3834 och används för att sköta alla löpande uppgifter, till exempel projektstyrning och CE-märkning, nya svetsarprövningar och förlängning av befintliga, hantering av WPS:er/WPQR, förlängning av svetsarprövningar, dokumentera validering/kalibrering av utrustning.

Svetsprocedurer och svetsdatablad

Ofta finns det krav på dokumenterade svetsprocedurspecifikationer (WPS) för varje svetsprocess och materialtyp som används. I vilket format specifikationerna finns tillgängliga spelar en stor roll. Svetsdatablad i pappersformat blir nämligen snabbt en administrativ mardröm; de blir svåra att hitta och att hålla uppdaterade. Detta råder Svetskoordinatorn bot på.

Om det finns ett krav på att WPS:er ska användas, finns de antingen lättillgängliga i ditt bibliotek, om inte, så skapar du enkelt ett nytt med hjälp av den inbyggda WPS-mallen.

Slutdokumentation och arkivering

Idag räcker det inte att tillverka en produkt – det ska bevisas att den håller också. Att kunna presentera en slutdokumentation med hur produkten är tillverkad och kontrollerad blir därför allt vanligare. 

All dokumentation som rör kvalitetsstyrning, personal, material, utrustning och produktionskontroll ska arkiveras och vara tillgänglig för inspektion och revision. Med Svetskoordinatorn avslutas projekt snabbt, snyggt och säljande med automatisk slutdokumentation som kan skickas till kund.

Slutdokumentationen kan användas för att CE-märka produkten. Projektmodulen i Svetskoordinatorn tar hand om hela projektet från start till slut.

Verifierat kompetenta medarbetare

Svetsare, svetskoordinatorer och inspektionspersonal ska ha rätt kompetens och utbildning. Svetsare ska vara certifierade enligt gällande standarder, och svetskoordinatorer ska ha relevant utbildning och erfarenhet inom svetsning.

Svetskoordinatorn gör det enkelt att internt utbilda, handleda och certifiera svetsare vilket ger ökad flexibilitet, kontroll och minkar beroende tredjepartsaktörer.

Kontinuerlig utbildning

Svetsare behöver kontinuerlig utbildning och utveckling för att hålla sig uppdaterade med nya tekniker, material och standarder. 

Med Svetskoordinatorn som kvalitetssystem ingår flera resurser för att utbilda och utveckla svetskompetens:

  • Nyhetsbrev med branschrelaterade uppdateringar.
  • E-learning med videokurser som är tillgängliga 24/7. Innehållet utökas kontinuerligt.
  • Utbildning- och nätverksdag med studiebesök och föreläsningar.
  • Experter inom ISO bevakar och rapporterar uppdateringar och förändringar
  • Kompetensinventering med hjälp av kompetensmatris ger en översikt över vilka som kan behöva ytterligare utbildning.

Validerad utrustning

Svetsutrustning och hjälpmedel ska vara i gott skick och lämpliga för den aktuella svetsprocessen. Strömkällan fungerar även som mätverktyg då vi använder den för att följa svetsdatabladets inställningar. Det är såklart även viktigt att ha rutiner för regelbunden kontroll och underhåll av utrustningen. Svetskoordinatorn tillhandahåller hjälpmedel för att validerad utrustning används.

  • Uppdaterad utrustningslista med QR-koder för att enkelt verifiera utrustning.
  • Valideringsprotokoll och historik över tidigare valideringar
  • Påminnelser via e-post när det är dags att validera utrustningen.