fbpx

Vinnarna hanterar förändringarna och kan frodas

apr 6, 2024

När kundförväntningarna ökar och det kommersiella landskapet blir mer komplext räcker inte ”business as usual” mycket längre, särskilt inte när vi går djupare in i en lågkonjunktur med ekonomisk och omvärldspolitisk osäkerhet. Vi måste anpassa oss.

Framgångsrika svetsföretag förstår detta och strukturerar sin verksamhet, organisation och processer på sätt som gör att de kan bli mer flexibla och kan ställa om snabbare. De bygger förmågor som gör dem snabbfotade utan att tappa effektivitet. De jobbar proaktivt och strukturerat med att:

  • Anpassar sig till kortare serier och kundanpassade lösningar: Framgångsrika svetsföretag har effektiva och flexibla produktionsprocesser som gör det möjligt att snabbt anpassa sig till kortare serier och skräddarsydda kundlösningar. De optimerar sin planering och säkerställer att rätt resurser och kompetenser finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. Detta innebär bland annat att använda digitala verktyg och system för att effektivisera planeringen och samordningen av projekt, material, utrustning och personal.
  • Jobbar med ständig förbättring och kvalitetskontroll: För att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i sina leveranser lägger framgångsrika svetsföretag stor vikt vid ständig förbättring och kvalitetskontroll i enlighet med ISO 3834. Detta innebär att bland annat att införa kvalitetssäkringssystem, certifieringar och regelbunden utvärdering och förbättring av processer och metoder. Att leverera dokumenterat kvalitetssäkrade produkter ger inte bara bättre kvalitet, det blir ett sätt att bygga starkare kundrelationer.
  • Fokuserar på kompetensutveckling och employer branding: För att tackla bristen på svetsare investerar framgångsrika svetsföretag i kompetensutveckling för sina anställda. De arbetar också med att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Detta inkluderar utbildningsprogram, praktikplatser och samarbeten med yrkesskolor och universitet för att säkerställa en stadig tillströmning av kvalificerade svetsare. Men det inkluderar också interna utbildningar och certifieringar på arbetsplatsen, som är lättare att anpassa till svetsarens tillgänglighet.

Svetsföretag som inte proaktivt investerar i förbättringar i leverans och kvalitet, utbildar sin personal och sin roll som en god arbetsgivare riskerar att få försämrad lönsamhet och tillväxt. I en situation med ökad konkurrens, prispress och ledig kapacitet är risken stor att de tar sig an projekt som de inte kan leverera på ett lönsamt sätt eller med rätt kvalitet.

Däremot, företag som proaktivt förbättrar processer, kvalitet, sitt varumärke och som lyckas med att rekrytera och utveckla sin personal bygger förmågor för att attrahera rätt kunder och rätt sorts uppdrag. De kommer att vara väl förberedda för att öka sin tillväxt och vinst, när vi väl kommer ur lågkonjunkturen.