fbpx

SU56

Ytterligare information

Kvalificering tillsatsmaterial

ISO 17633-A T 19 9 L P M 1

Skyddsgas

M21 Ar82% CO2 18%

Tillsatsmaterial

Elga Cromacore DW 308LP

Tjocklek 2

6-24 mm

Antal strängar

Enkelsträng

Fogtyp

Kälfog

Formvara

Plåt

Materialgrupp

8.1 Austenitiska rostfria stål

Svetsmetod

136 MAG-svetsning med slaggande rörelektrod

Tjocklek 1

6-24 mm

Diameter

≥500 mm eller plåt