fbpx

VISUELL KONTROLL AV SVETSFÖRBAND

ISO 17637, ISO 5817, ISO 10042, ISO 8501-3

Avsyning av svetsförband och ytor

Hållfasthet och rostskydd, ja båda delar påverkas av hur svetsförbandet ser ut. Här nedan kommer några exempel på vad kravbilden kan vara.

Kravbilden

Hittar vi bland annat i ISO 5817 för stål, ISO 10042 för aluminium samt ISO 8501-3 förbehandlingsgrader

Visuell kontroll

Görs bland annat med tanke på övergångar. Smältdiken är en riskfaktor hållfasthetsmässigt och även för korrosionsskyddet.

A-måtts mätare

Storlek på svetsförbandet

Storlekskontroll

ISO 5817

Kvalitetesnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser

Sprickor

Förmodligen den mest lättbedömda diskoniunnuiteten – Aldrig godkänt.

Smältdike

Ja den kan vara godkänd, djupet, längden och om det är en vass kant i botten har betydelse.

A-måtts mätare

Ej uppfylld svets

Max 25% ( av en sträcka på max 100 mm) och djupet får inte vara större än 0,05 x tjockleken vid nivå B

Förbehandling inför ytbehandling

När ett stål ska ytbehandlas, t.ex. målas, kan färgen lätt släppa vid vassa kanter och svetssprut. För att säkra ytbehandlingen kan krav ställas på hur stålet ska se ut innan målning, detta görs med en förbehandlingsgrad.

Ytbehandling

Färg krymper när den stelnar som då bidrar till att ytskicktet vid skarpa kanter och svetsförband blir tunnare. Detta är en vanlig orsak till att rostangrepp sker och vägledning i hur de ska hanteras finns i ISO 8501-3.

8501-3

Förbehandlingsgrader

Förbehandlingsgraderna behandlar tre kategorier av ytdefekter. Dessa är svetsförband, kanter och ytor i allmänhet. Det är även tre olika nivåer beroende på förväntad livslängd och miljön konstruktionen är i, nivåerna är P1, P2 och P3.

Vill du utbilda dig och dina medarbetare i visuell kontroll? 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så kommer du få ett erbjudande om fri utbildning till hela företaget.