fbpx

Welding procedure qualification record

WPQR

ISO 15612

 

Ibland kan det vara svårt att motivera att göra en egen svetsprocedur pga kostnad eller helt enkelt att det inte finns tid, möjligheten att ta genvägen och köpa en testad och godkänd finns. Svetsproceduren är då kvalificerad av ISO 15614 eller ISO 15613 och skrivs om till ISO 15612. Med tillåtelse av ägaren av proceduren samt att en SWPS görs kan Svetsproceduren överföras till en ny tillverkare.

En SWPS är en standard WPS som bifogas när en procedur köps. SWPSen kan användas direkt i produktion eller så kan en WPS göras och anpassas till den egna produktionen.

Vissa restriktioner finns i vad som kan skrivas över till en ISO 15612 bland annat tillåts endast tjocklek upp till 50 mm och materialgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 8.1, 11.1, 21, 22.1, 22.2. 

Produktstandarden EN 1090 så går det bra att använda en ISO 15612 i utförandeklass 1,2 och även 3 (med konstruktörens godkännande).

Svetsprocedurer färdiga att användas. Vi skriver om befintliga ISO 15614 och ISO 15613 procedurer till ISO 15612.  Alla procedurer kostar 5000 kr styck (ex. moms), och levereras direkt till mailboxen. Betalning sker via faktura, du anger dina uppgifter i beställningen.

Filtrera & hitta rätt WPQR för ditt behov

NamnSvetsmetodFogtypMaterialgruppTjocklek 1Tjocklek 2TillsatsmaterialKvalificering tillsatsmaterialAntal strängarFormvaraDiameterA-måttSkyddsgasÖvrigtKöphf:att:pa_materialgrupphf:att:pa_svetsmetodhf:att:pa_tillsatsmaterialhf:att:pa_fogtyphf:att:pa_antal-strangarhf:att:pa_formvarahf:att:pa_diameterhf:att:pa_a-matthf:att:pa_tjocklekhf:att:pa_tjocklek-2hf:att:pa_skyddsgas
SU10
8-1-austenitiska-rostfria-stal142-mekaniserad-tig-svetsning175stumfogenkelstrangror%e2%89%a5445-mm17414-26-mm14-26-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU11,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangror6-24-mm075-15-mm07-13-mm07-13-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU12
22131-mig-svetsning-med-tradelektrodal-5356-al-mg-5kalfogflerstrangrorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat45-90-mm3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU13, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a525alla30-64-mm30-64-mmi1-argon
SU14, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5381-mmalla3-104-mm3-104-mmm21-ar82-co2-18
SU15
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-63-30kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla125-50-mm125-50-mmn-a
SU16
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-6-mm6-144-mm6-144-mmm21-ar82-co2-18
SU17
8-1-austenitiska-rostfria-stal131-mig-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-316lsikalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2
SU18
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfogenkelstrangrorplat%e2%89%a52515-30-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmi1-argon
SU19,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat19-38-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmi1-argon
SU2, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodlincoln-ultramagkalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmm21-ar82-co2-18
SU20,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla21-6021-60i1-argon
SU21,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platallabw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU22,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platallabw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU23
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat38-75-mm6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU24
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat38-75-mmplate-30-120-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU25
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat%e2%89%a5-50-mm38-75-mmplate-10-0-40-0-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU26, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaelga-cromarod-316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a58415-mmalla3-142-mm3-142-mmn-a
SU27, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla3-24-mm3-24-mmn-a
SU28
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmn-a
SU29,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU30,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkalfogenkelstrangplat rorplatd%e2%89%a5-302-mmplate-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU31, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmap48skalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a58415-mm3-24-mm3-24-mmn-a
SU32,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU33, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5-3023-20-mm3-20-mmn-a
SU34, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU35,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmn-a
SU36, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmn-a
SU37,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00-and-femax-38-65kalfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU38, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-ok-63-20kalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a577-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmn-a
SU39
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-ok-63-30kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmn-a
SU40
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmameltolit-e-7016kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU41,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU42,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plate-%e2%89%a55-mmpipe-3-10-mmn-a
SU43,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmn-a
SU44,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU45,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmn-a
SU46, ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kalfog stumfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmn-a
SU47,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-supra-ultramagkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU48,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodelgamatic-100kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platplate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU49,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodinefilkalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU50
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm20-ar-92-co2-8
SU51,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmm20-ar-92-co2-8
SU52
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm20-ar-92-co2-8
SU53,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU54,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU55,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodok-autorod-12-51kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU56
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodelga-cromacore-dw-308lpkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU57
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodelga-cromacore-dw-308lpkalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU58
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektroddw-316lpkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU59
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektroddw-316lpkalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU60
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodok-tubrod-15-14kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55m21-ar82-co2-18
SU61, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodok-tubrod-15-14kalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5302-mm63-25-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU62,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogflerstrangplat rorplat%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU63,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-44-170-mmm21-ar82-co2-18
SU64
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU65,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodlincoln-outershield-71ehkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU66, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrod 138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sf-1a nst-sm3-akalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmm21-ar82-co2-18
SU67, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrod 138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sf-1a nst-sm3-akalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat10-40-mm10-40-mmm21-ar82-co2-18
SU68,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodlincoln-outershield-mc-710-hkalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-40-160-mmm21-ar82-co2-18
SU69,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodlincoln-outershield-mc-710-hkalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU7
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat%e2%89%a525225-453-103-10m21-ar82-co2-18
SU70,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mm44-17-mmm21-ar82-co2-18
SU71, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a5445-mm62-25-mm62-25-mmm21-ar82-co2-18
SU72, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU73, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogflerstrangplat ror rorplat%e2%89%a52518-52-mm18-52-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU74,
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodok-autorod-5087kalfog stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-20-mm3-20-mmi3-ar70-he30
SU75
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodmig-weld-ml-5356kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU76, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5-25-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU77, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-mekaniserad-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat%e2%89%a5445-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU78, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangplat ror rorplat6-24-mm07-13-mm07-13-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU79,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangplat rorplat%e2%89%a5-25-mm3-10-mm3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU8, ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog stumfogenkelstrangror%e2%89%a525195-39 alla182-338182-338skyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU80
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat8-32-mm14-40-mm14-40-mmm21-ar82-co2-18
SU81, ,
1-1-2141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogenkelstrangror rorplat38-152-mm23-32-mm23-32-mmi1-argon
SU82, ,
1-1-2141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogflerstrangror rorplat51-203-mm3-72-mm3-72-mmi1-argon
SU83, , ,
1-1-2 15mo3141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogflerstrangror rorplat%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmi1-argon
SU84, ,
1-1-2141-tig-svetsningelgatig-100kalfog stumfogenkelstrangror rorplat107-43-mm14-26-mm14-26-mmi1-argon
SU9
1-1-%e2%89%a4-265-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat125-50225-4521-6021-60m20-ar-92-co2-8

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer