fbpx

Welding procedure qualification record

WPQR

ISO 15612

 

Ibland kan det vara svårt att motivera att göra en egen svetsprovedur pga kostnad eller helt enkelt att det inte finns tid, möjligheten att ta genvägen och köpa en testad och godkänd finns. Svetsproceduren är då kvalificerad av ISO 15614 eller ISO 15613 och skrivs om till ISO 15612. Med tillåtelse av ägaren av proceduren samt att en SWPS görs kan Svetsproceduren överföras till en ny tillverkare.

En SWPS är en standard WPS som bifogas när en procedur köps. SWPSen kan användas direkt i produktion eller så kan en WPS göras och anpassas till den egna produktionen.

Vissa restriktioner finns i vad som kan skrivas över till en ISO 15612 bland annat tillåts endast tjocklek upp till 50 mm och materialgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 8.1, 11.1, 21, 22.1, 22.2. 

Produktstandarden EN 1090 så går det bra att använda en ISO 15612 i utförandeklass 1,2 och även 3 (med konstruktörens godkännande).

Svetsprocedurer färdiga att användas. Vi skriver om befintliga ISO 15614 och ISO 15613 procedurer till ISO 15612.  Alla procedurer kostar 5000 kr styck (ex. moms), och levereras direkt till mailboxen. Betalning sker via faktura, du anger dina uppgifter i beställningen.

Filtrera & hitta rätt WPQR för ditt behov

NamnSvetsmetodFogtypMaterialgruppTjocklek 1Tjocklek 2TillsatsmaterialKvalificering tillsatsmaterialAntal strängarFormvaraDiameterA-måttSkyddsgasKöphf:att:pa_materialgrupphf:att:pa_svetsmetodhf:att:pa_tillsatsmaterialhf:att:pa_fogtyphf:att:pa_antal-strangarhf:att:pa_formvarahf:att:pa_diameterhf:att:pa_a-matthf:att:pa_tjocklekhf:att:pa_tjocklek-2hf:att:pa_skyddsgas
SU10
8-1-austenitiska-rostfria-stal142-mekaniserad-tig-svetsning175stumfogenkelstrangror%e2%89%a5445-mm17414-26-mm14-26-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU11,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogenkelstrangror6-24-mm075-15-mm07-13-mm07-13-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU12
22131-mig-svetsning-med-tradelektrodal-5356-al-mg-5kalfogflerstrangrorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat45-90-mm3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU13, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a525alla30-64-mm30-64-mmi1-argon
SU14, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5381-mmalla3-104-mm3-104-mmm21-ar82-co2-18
SU15
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-63-30kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla125-50-mm125-50-mmn-a
SU16
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodsm-3akalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-6-mm6-144-mm6-144-mmm21-ar82-co2-18
SU17
8-1-austenitiska-rostfria-stal131-mig-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-316lsikalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat38-75-mm3-10-mm3-10-mmar98-co2-2
SU18
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfogenkelstrangrorplat%e2%89%a52515-30-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmror-14-40-mm-plat-30-80-mmi1-argon
SU19,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat19-38-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmbw-175-325-mm-fw-175-5-mmi1-argon
SU2, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodlincoln-ultramagkalfog|stumfogenkelstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat15-30-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmbw-1-4-mm-fw-14-4-mmm21-ar82-co2-18
SU20,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla21-6021-60i1-argon
SU21,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platallabw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmbw-15-60-mm-fw-%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU22,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platallabw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU23
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat38-75-mm6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU24
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat38-75-mmplate-30-120-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU25
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodbohler-hl-51-t-mckalfogenkelstrangplat%e2%89%a5-50-mm38-75-mmplate-10-0-40-0-mmpipe-3-2-12-6-mmm21-ar82-co2-18
SU26, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaelga-cromarod-316-lsikalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a58415-mmalla3-142-mm3-142-mmn-a
SU27, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platalla3-24-mm3-24-mmn-a
SU28
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p47-dkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmn-a
SU29,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU30,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaelga-p48mkalfogenkelstrangplat|rorplatd%e2%89%a5-302-mmplate-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU31, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmap48skalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a58415-mm3-24-mm3-24-mmn-a
SU32,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfogflerstrangplat|rorplat%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU33, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5-3023-20-mm3-20-mmn-a
SU34, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU35,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmn-a
SU36, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00kalfog|stumfogenkelstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmn-a
SU37,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaesab-ok-48-00-and-femax-38-65kalfogflerstrangplat|rorplat%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mmpipe-63-25-mmn-a
SU38, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-ok-63-20kalfog|stumfogenkelstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a577-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmn-a
SU39
8-1-austenitiska-rostfria-stal111-mmaesab-ok-63-30kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmn-a
SU40
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmameltolit-e-7016kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU41,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-24-mm3-24-mmn-a
SU42,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmaok-filarc-35kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a525plate-%e2%89%a55-mmpipe-3-10-mmn-a
SU43,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmn-a
SU44,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmautp-614-kbkalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-44-176-mmn-a
SU45,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmn-a
SU46, ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-conarc-48kalfog|stumfogflerstrangplat|rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmn-a
SU47,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2111-mmalincoln-supra-ultramagkalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU48,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodelgamatic-100kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5500-mm-eller-platplate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU49,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodinefilkalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU50
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm20-ar-92-co2-8
SU51,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5302-mm4-16-mm4-16-mmm20-ar-92-co2-8
SU52
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm20-ar-92-co2-8
SU53,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU54,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektroditalfil-sg-3kalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-12-mm3-12-mmm21-ar82-co2-18
SU55,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodok-autorod-12-51kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a525plate-5-20-mmpipe-3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU56
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodelga-cromacore-dw-308lpkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU57
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodelga-cromacore-dw-308lpkalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU58
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektroddw-316lpkalfogenkelstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU59
8-1-austenitiska-rostfria-stal136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektroddw-316lpkalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat6-24-mm6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU60
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodok-tubrod-15-14kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55m21-ar82-co2-18
SU61, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodok-tubrod-15-14kalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5302-mm63-25-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU62,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogflerstrangplat|rorplat%e2%89%a557-mmplate-%e2%89%a55-mm63-25-mmm21-ar82-co2-18
SU63,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-44-170-mmm21-ar82-co2-18
SU64
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodnittetsu-sf-1akalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat%e2%89%a55-mm%e2%89%a55-mmm21-ar82-co2-18
SU65,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrodlincoln-outershield-71ehkalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU66, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrod|138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sf-1a|nst-sm3-akalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat75-30-mm75-30-mmm21-ar82-co2-18
SU67, , , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2136-mag-svetsning-med-slaggande-rorelektrod|138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sf-1a|nst-sm3-akalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat10-40-mm10-40-mmm21-ar82-co2-18
SU68,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodlincoln-outershield-mc-710-hkalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mmpipe-40-160-mmm21-ar82-co2-18
SU69,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodlincoln-outershield-mc-710-hkalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-platbw-3-24-mm-fw-6-24-mmbw-3-24-mm-fw-6-24-mmm21-ar82-co2-18
SU7
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat%e2%89%a525225-453-103-10m21-ar82-co2-18
SU70,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5302-mmplate-5-20-mm44-17-mmm21-ar82-co2-18
SU71, , ,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2138-mag-svetsning-med-metallpulverfylld-rorelektrodnst-sm3-akalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5445-mm62-25-mm62-25-mmm21-ar82-co2-18
SU72, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a58415-mm3-142-mm3-142-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU73, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogflerstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a52518-52-mm18-52-mmskyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU74,
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodok-autorod-5087kalfog|stumfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-20-mm3-20-mmi3-ar70-he30
SU75
22-aluminium-ej-hardbara131-mig-svetsning-med-tradelektrodmig-weld-ml-5356kalfogflerstrangplat%e2%89%a5500-mm-eller-plat3-40-mm3-40-mmi3-ar70-he30
SU76, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogenkelstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5-25-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmbw-182-338-mm-fw-182-52-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU77, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-mekaniserad-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogenkelstrangplat|ror|rorplat%e2%89%a5445-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmbw-14-26-mm-fw-14-40-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU78, , ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogenkelstrangplat|ror|rorplat6-24-mm07-13-mm07-13-mmskyddsgas-i1-argon-rotgas-formier-10
SU79,
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangplat|rorplat%e2%89%a5-25-mm3-10-mm3-10-mmm21-ar82-co2-18
SU8, ,
8-1-austenitiska-rostfria-stal141-tig-svetsning316-lsikalfog|stumfogenkelstrangror%e2%89%a525195-39|alla182-338182-338skyddssgas-argon-rotgas-formier10
SU80
grupp-1-%e2%89%a4355-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat8-32-mm14-40-mm14-40-mmm21-ar82-co2-18
SU9
1-1-%e2%89%a4-265-n-mm2135-mag-svetsning-med-tradelektrodesab-autorod-12-51kalfogenkelstrangrorplat125-50225-4521-6021-60m20-ar-92-co2-8

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer