fbpx

Posts from Kälfog

Kvalitetssäkring för svetsande företag

Kvalitetssäkring för svetsande företag

Kvalitetssäkring (QA) innebär att följa en uppsättning definierade processer för att systematiskt övervaka och utvärdera produktkvaliteten. För att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i sina leveranser lägger framgångsrika svetsföretag stor vikt vid ständig...

Verifierad och certifierad kompetens och tillverkning

Verifierad och certifierad kompetens och tillverkning

Att ombesörja att svetsare har rätt kompetens och certifiering är centralt för att kunna hålla hög kvalitet på produktion och tillverkning. Detta är särskilt viktigt i svetsbranschen där kompetensnivåer och certifieringar direkt påverkar produktens säkerhet, kvalitet...